Koordynator Pacjenta Onkologicznego

 

 

Koordynator Pacjenta Onkologicznego –  telefon 13 43 09 700

e-mail: koordynatorpacjentaonk@szpital-brzozow.pl 

 

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową musi być jak najszybciej zdiagnozowany. Jeżeli podejrzenie zostanie potwierdzone, chory musi niezwłocznie rozpocząć leczenie. W tym może pomóc Koordynator Pacjenta Onkologicznego.

Zadaniem koordynatora  jest  wsparcie informacyjne i organizacyjne w tym pomoc w komunikacji  między pacjentem, a zespołem terapeutycznym. Nadzór nad planem diagnostyki i leczenia.

 

Opieka kompleksowa, terminowa i skoncentrowana na pacjencie.

 

Jednym słowem: rolą koordynatora onkologicznego jest pomoc przez cały proces leczenia, oparty na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych dla każdego chorego.