Oddział Dzienny Psychiatryczny

Lokalizacja: 36-200  Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon F 

Ważne telefony:

Dyżurka Lekarska 13 43 09 537
Dyżurka Pielęgniarek 13 43 09 596
Pielęgniarz Oddziałowy 13 43 09 643
Psycholog 13 43 07 971

Personel:

Pielęgniarz Oddziałowy:
Grzegorz Kawałek – licencjat pielęgniarstwa, 
pełniący obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego

…………….

Lekarz Karol Per – specjalista psychiatra


Psycholodzy :

Psycholog mgr Marta Hambel
Psycholog mgr Jowita Sokołowska
Psycholog mgr Anna Nowak
mgr Danuta Szuba-Filak – psycholog, psychoterapeuta

Pielęgniarka:
spec. piel. zachowawczego – Teresa Tesznar

Terapeuci zajęciowi:
terapeutka zajęciowa – Justyna Lubecka

Oddział dysponuje 24-ma miejscami, przeznaczony jest do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji  osób z zaburzeniami psychiatrycznymi w wieku od 18 lat, które nie wymagają hospitalizacji całodobowej w Szpitalu Psychiatrycznym. Czas pobytu jest uzależniony od rodzaju schorzenia i jego nasilenia, może sięgać 12 tygodni. Pacjenci na oddziale otrzymują jeden posiłek; obiad oraz leki w całodobowej dawce zleconej przez lekarza, mają wykonane podstawowe badania diagnostyczne (laboratoryjne, rentgenowskie i inne), ponadto w razie konieczności mogą skorzystać z konsultacji specjalistów innych oddziałów i poradni wraz z możliwością wykonania zleconych przez nich badań na terenie szpitala. Pacjenci przebywają na oddziale w godzinach od 7.30 do 15.00.

Celem oddziału jest:

 1. Diagnozowanie psychiatryczne i psychologiczne chorób i zaburzeń psychicznych
 2. Kompleksowe leczenie
 • farmakoterapia
 • psychoterapia grupowa i indywidualna
 • inne formy terapii​
  • gastroterapia itp.
  • choreoterapia + elementy muzykoterapii,
  • zajęcia relaksacyjne,
  • terapia zajęciowa,
  • psychoedukacja,
3. Zapobieganie nawrotom zaostrzeń chorób
4. Rehabilitacja i trening umiejętności społecznych pomagający pacjentom w powrocie do dobrego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie

Do leczenia w oddziale kierowani są pacjenci z rozpoznanymi:

 • zaburzeniami nerwicowymi
 • zaburzeniami depresyjnymi od lekkiej do ciężkiej depresji,
 • zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, psychozy urojeniowe, zaburzenia afektywne dwubiegowe i inne

Aby zostać przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:

 • skierowanie od lekarza prowadzącego (psychiatry, lekarza rodzinnego na odpowiednim druku) E-skierowanie
 • dowód osobisty