70 lat naszego Szpitala (29 VI 1950 – 29 VI 2020)

Każda rocznica przywołuje wspomnienia, jest okazją do refleksji i podsumowań, czasem nawiązań do tego, co minęło, do postaci, do porównań.

29 czerwca 1950 roku oddano do użytku nowo wybudowany brzozowski szpital i od tej daty liczymy kolejne rocznice, choć początki historii lecznicy sięgają 1938 roku.

Historię tworzą wydarzenia i ludzie, którzy są animatorami tych wydarzeń.  Z definicji naukowej: „… kształtuje dzieje ten, kto podejmuje z góry zamierzone działania na rzecz realizacji celów zgodnych z interesem wielkiej liczby ludzi”.

Na kartach historii brzozowskiego szpitala zapisało się w większym lub mniejszym stopniu szerokie grono ludzi. Nie będzie jednak przesadą nazwanie głównymi twórcami, animatorami historii szpitala dwóch postaci: ks. Józefa Bielawskiego – pomysłodawcę, inicjatora i darczyńcę; oraz doktora Zbigniewa Kubasa – lekarza, dyrektora, człowieka wizjonera z ambicjami stworzenia brzozowskiej onkologii. Dzieło budowy szpitala realizował przez ponad trzydzieści lat, pomimo wielu przeciwności mających źródło nie tylko w uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych, również w środowisku, na rzecz którego działał i pracował, negatywne nastawienie zbiegło się z trudnym okresem transformacji, która nie ominęła Brzozowa.

Rys historyczny szpitala, dostępny na stronie https://szpital-brzozow.pl/historia/, w sposób dość telegraficzny, aczkolwiek z zachowaniem formy chronologicznych zdarzeń, próbuje ocalić od zapomnienia ludzi i działania przez nich podejmowane dla rozwoju, podnoszenia i utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego.

O skali zmian i przeobrażeń brzozowskiego szpitala świadczy chociażby infrastruktura: zaczęło się od jednego, małego budynku, a dzisiaj szpital to duży kompleks nowoczesnych pawilonów. Służbę medyczną dla mieszkańców zapoczątkowała kilkuosobowa grupa ludzi niosących pomoc w warunkach dalece odbiegających od jakichkolwiek standardów, którym musiało wystarczyć, że była woda i światło… Wspomina o tym w swojej książce „Jak budowałem szpital” doktor Kubas. Podczas rutynowej wizytacji konsultant wojewódzki zapytał ironicznie: „…a światło macie, a wodę macie – to bardzo dobrze, no to chyba tyle i do widzenia”. Dzisiaj kadrę szpitala tworzy kilkanaście zespołów specjalistów w poszczególnych dziedzinach, co stanowi składową kilkusetosobowej, wysokospecjalistycznej kadry medycznej, systematycznie podnoszącej kwalifikacje i doskonalącej umiejętności.
To dzięki fachowości personelu, wysokiej jakości aparaturze i sprzętu medycznego brzozowski szpital oferuje leczenie na poziomie europejskim. Nie bez znaczenia jest także praca zespołu pracowników niemedycznych – ich kompetencje i zaangażowanie również znajdują swoje odzwierciedlenie w jakości świadczonych usług medycznych.
Zespół chirurgów onkologicznych osiąga jedne z najlepszych w Polsce efekty leczenia operacyjnego. Tygodnik „Wprost” co roku przedstawia ranking najlepszych szpitali w Polsce i brzozowska chirurgia onkologiczna zajmuje w nim czołowe miejsca. W ramach ogólnokrajowej analizy benchmarkingowej szpitali w projekcie „Portrety szpitali – mapy możliwości” w 2014 roku brzozowski ośrodek uzyskał tytuł „Najlepszego Szpitala”, a ortopedia onkologiczna znalazła się wśród najlepszych w chirurgii kręgosłupa.

Dzisiaj, po 70 latach od oddania do użytku, brzozowski szpital definiuje przede wszystkim kompleksowe, skojarzone leczenie chorób nowotworowych. Leczenie chirurgiczne nowotworów uzupełniają specjaliści radioterapii z nowoczesnym zapleczem aparaturowym i sprzętowym oraz specjaliści onkologii klinicznej z najnowocześniejszymi lekami. Szpital jako pierwszy w Polsce wprowadził autorską metodę leczenia niezaawansowanego raka prostaty za pomocą Irydu 192 i jako jeden z niewielu oferuje możliwość leczenia metodą brachyterapii. Warto wspomnieć o unikatowym i wyjątkowym w skali kraju zestawie do chemioterapii dootrzewnowej perfuzyjnej HIPEC.

Nic się nie dzieje samo z siebie, za sukcesami Szpitala stoją ludzie i to oni są ich kreatorami. Ilustracja działań i dokonań Antoniego Kolbucha, dyrektora szpitala w latach 2004-2018, jest imponująca. Dynamika zmian i rozwoju na przestrzeni tych kilkunastu lat jest zauważalna nie tylko w tutejszym środowisku. O sukcesach rozpisywała się ogólnopolska prasa: chociażby nowe pawilony z hematologią, apteka z pracowniami leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego, dzienny oddział onkologii klinicznej, oddział ortopedii onkologicznej, nowoczesny blok operacyjny na miano XXI wieku, lądowisko czy zakup i wymiana przestarzałego sprzętu medycznego na nowoczesny, termomodernizacja wszystkich pawilonów z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Działania te podniosły standardy, równocześnie umożliwiając większej liczbie pacjentów leczenie na wysokim poziomie, oferując nowoczesne metody leczenia, niedostępne do tej pory – to tak w dużym uproszczeniu.

Oprócz pionu onkologicznego nie mniej znaczące są działy medycyny ogólnej i zachowawczej, takie jak prężnie rozwijająca się kardiologia, gdzie wykonuje się zabiegi wszczepiania kardiowerterów i defibrylatorów, czy chirurgia ogólna, neurologia z pododdziałem udarowym, oddział chorób wewnętrznych z reumatologią oraz pediatria, czy też specjalistka ambulatoryjna.
Warto wspomnieć o współpracy z wiodącymi placówkami medycznymi i o niemałych dokonaniach naukowych pracowników brzozowskiej placówki.

Na przestrzeni lat, w ramach strategii walki z rakiem wprowadzane były poszczególne etapy rozwoju – kolejnym z nich jest tworzenie Centrów Kompetencji w poszczególnych rodzajach nowotworów (tzw. unity narządowe). Pacjentki z chorobami piersi jako pierwsze otrzymały możliwość skorzystania z nowej formy leczenia.
Realizując wytyczne Ministerstwa Zdrowia, w 2019 r. w strukturze szpitala zostało zorganizowane Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Breast Cancer Unit – BCU.
Każda pacjentka otrzymuje tutaj fachową, na najwyższym europejskim poziomie pomoc medyczną z możliwością przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcyjnych piersi dla kobiet po mastektomii, a przestronne, jasne, przyjazne, jednym słowem ekskluzywne pomieszczenia przenoszą w dwudziesty drugi wiek. Można rzec: spełniło się marzenie doktora Kubasa, który w książce „Jak budowałem szpital” pisał: „…chciałem budować szpital duży, widny, piękny”.
I właśnie w Breast Cancer Unit znajduje się tablica poświęcona pamięci doktora Zbigniewa Kubasa, ufundowana przez obecną dyrekcję szpitala jako wyraz hołdu dla Jego pracy i poświęcenia, tego co po sobie pozostawił.

 

 

Obecny Zarząd podejmuje na bieżąco działania ukierunkowane na poprawę zarówno standardów, jak i jakości świadczonych usług, aby sprostać nowym wyzwaniom.
Uzyskanie akredytacji i certyfikatu jakości to realizacja jednego z wyznaczonych celów.

Wszystkim pracownikom i zarządzającym placówką, których los na przestrzeni ostatnich 70 lat był spleciony z losem szpitala, pragniemy wyrazić wdzięczność i złożyć podziękowanie, a w imieniu dzisiejszej załogi deklarujemy, że będziemy dokładali wszelkich starań, aby stworzyć cegiełkę, którą przy setnej rocznicy ktoś dołoży do kart historii szpitala.

Gratulacje i życzenia sukcesu dla całej Załogi!

Dla przypomnienia, dyrektorzy brzozowskiego szpitala:

 • 1950-1958 lekarz Antoni Kisiel – chirurg
 • 1958-1959 lekarz Stanisław Lang – internista
 • 1959-1961 lekarz Adam Pawłowski – chirurg
 • 1961-1964 lekarz Bolesław Bajor – chirurg
 • 1964-1965 lekarz Jan Balicz – chirurg
 • 1965-1968 lekarz Zofia Królewiak – chirurg
 • 1968-1990 lekarz Zbigniew Kubas – chirurg
 • 1990-1991 lekarz Janina Sobczak-Kowalak – internista
 • 1991-1996 lekarz Józef Pitera – chirurg
 • 1996-2003 mgr inż. Edward Prajsnar
 • 2003-2004 lekarz Zdzisław Białowąs – chirurg
 • 2004-2018 mgr Antoni Kolbuch – ekonomista
 • 2018 – nadal lekarz Tomasz Kondraciuk, MBA – radioterapeuta

„Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko po śmierci,
albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania”
                                                                                                   Benjamin Franklin

P.S. Patrząc tak zupełnie z boku, bez wzniosłych stwierdzeń, nasuwa się refleksja: pełno profilowy ośrodek onkologiczny o zasięgu ogólnopolskim, funkcjonujący w strukturze powiatowego szpitala specjalistycznego w 8-tysięcznym miasteczku na Pogórzu Dynowskim jest ewenementem w skali krajowej. Brzozów – w latach 70-tych ubiegłego wieku „Mistrz Gospodarności”, uroczo położony na wzgórzu, w otoczeniu zieleni. Miasto powiatowe i zarazem gminne, szkoła podstawowa i 3 średnie, dom kultury z kinem, ratusz, muzeum regionalne i kolegiata. Bez przemysłu, bez większych zakładów pracy i Szpital…

***

Trudno w kilkudziesięciu zdaniach zawrzeć dokonania wielu ludzi, którzy na przestrzeni tych 70 lat żyli, pracowali, tworzyli i współtworzyli, by z ich pracy mogły czerpać pokolenia. Warto przy takiej rocznicy wspomnieć i podkreślić, jak ważna jest pamięć i tę pamięć przekazywać…

Tak było…

Projekt budynku Ośrodka Zdrowia (1938r) Budynek  szpitala (1950r.)


Po latach …

Kompleks pawilonów – jeszcze bez lądowiska, bez pawilonu “H”.
Budynek “hotelowca” pierwszy etap robót (wymiana pokrycia dachowego – z prawej) (fot. M.Kusiak, St.Cyparski)

 

Obecnie …

Kompleks nowoczesnych pawilonów (fot. St. Cyparski)