Sekcja Aparatury Medycznej

Lokalizacja: Sekcja Aparatury Medycznej mieści się w budynku administracji Szpitala (pawilon “G” parter)

p.o. Kierownik: Radosław Gromek

Telefon: 13-43-09-575

Sekcja Aparatury Medycznej prowadzi działalność związaną z obsługą i konserwacją urządzeń, 

w szczególności:

  • eksploatacja, naprawy i remonty sprzętu i aparatury medycznej;
  • organizacja i prowadzenie okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego;
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji dla sprzętu i aparatury medycznej;
  • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji obejmującej zakres działania sekcji;
  • zapewnienie środków i materiałów do celów remontowych i eksploatacyjnych urządzeń i aparatury;

Kierownik Sekcji organizuje i nadzoruje pracę zespołu roboczego:

  • warsztatu medycznego – aparatura i sprzęt elektromedyczny, laboratoryjny, teletechniczny, telewizyjny, sygnalizacji przyzywowej;
  • warsztatu medycznego pracowników technicznych Zakładu Radioterapii w zakresie ograniczonym (zapotrzebowania na części zamienne, umowy serwisowe, doraźne, awaryjneremonty aparatury radioterapeutycznej).