Wysokiej klasy sprzęt i aparatura medyczna w naszym szpitalu.

W czwartym kwartale ubiegłego roku została zawarta umowa pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego, a powiatem brzozowskim na realizację projektu pt. „Wzrost ....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pierwszy w Polsce system sterylizacji plazmowej.

Sterylizacja plazmowa - metoda sterylizacji niskotemperaturowej, oparta na nadtlenku wodoru H2O2.  
Nowa metoda wytwarzania skutecznej w 55 oC plazmy pozwala na sterylizację .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brzozowska chirurgia kręgosłupa w gronie najlepszych w Polsce

Tygodnik „Wprost” przedstawił kolejną część tegorocznego rankingu szpitali… gdzie najlepiej leczyć się z chorób ortopedycznych? „
Brzozowska ortopedia znalazła się

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -