11 lutego - 28 Światowy Dzień Chorego. Etyka w praktyce pielęgniarskiej.

______________________________________________________________________________________________

Dzień Otwartych Drzwi - Hasło i Zaproszenie. Gabinet Psychoonkologiczny.

______________________________________________________________________________________________

KONFERENCJA

______________________________________________________________________________________________