Punkt Przyjęć Planowych

Lokalizacja: Punkt Przyjęć Planowych znajduje się na łączniku “Ł” Pawilonów “B” i “C” Szpitala, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Telefon: 13-43-07-900

Przyjęcia planowe odbywają się:
  • od poniedziałku do piątku – w godzinach 07:00 – 15:00
  • soboty – brak
  • niedziele – w godzinach 08:00 – 12:00 (pacjenci przyjmowani są wg kolejności zgłoszenia się na PPP)
Pacjenci zgłaszający się do szpitala poza wyznaczonymi godzinami będą proszeni o stawienie się do przyjęcia w wyznaczonych godzinach następnego dnia roboczego.

 

W  Punkcie Przyjęć Planowych obowiązuje system biletowy.

Każdy pacjent zgłaszający się  do PPP jest obowiązany pobrać bilet z automatu, który wskazuje godzinę przyjęcia do danego oddziału. Pacjenci po pobraniu biletu oczekują  na przyjęcie w Auli Szpitala.

 
———————————————————————————————————————————————————
 
Nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Przyjęć Planowych sprawuje Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych etatowo i pełniących dyżury – w czasie ich wykonywania. 
 
Izba Przyjęć realizuje usługi w zakresie rejestracji i przyjęć pacjentów planowych do szpitala na poszczególne oddziały wg harmonogramu.
 
Harmonogram przyjęć:    
 
1. Oddział Ginekologiczno-Położniczy07:00 – 08:00
2. Oddział Chirurgii Ogólnej08:00 – 09:00
3. Oddział Kardiologii 09:00 – 11:00
4. Oddział Wewnętrzny
 z Pododdziałem Reumatologii
10:00 – 12:00
07:00 – 08:00
5. Oddział Ortopedii Onkologicznej10:00 – 11:00
6. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym11:00 – 12:00
7. Oddział Dziecięcy – z chwilą zgłoszenia się 
8. Oddział Chirurgii Onkologicznej
 (wyłącznie poprzez poradnię Chirurgii Onk.- II piętro pawilonu J.)
08:00 – 15:00
9. Oddział Radioterapii
 (wyłącznie poprzez poradnię Radioterapii – Zakład Radioterapii  pawilon L p. nr 2)
08:00 – 15:00
10. Oddział Medycyny Paliatywnej08:00 – 15:00
11. Oddział Onkologii Klinicznej
 (wyłącznie poprzez Poradnię Chemioterapii)
08:00 – 15:00
12. Oddział Hematologii Onk. z Pododdz. Transplantologii Klinicznej
 (wyłącznie poprzez Poradnię Hematologii – budynek H)
08:00 – 15:00
 
Pacjenci w stanie zagrożenia życia, wymagający pilnej interwencji lekarskiej i/lub hospitalizacji,
 zgłaszają się bez skierowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(SOR pracuje całodobowo we wszystkie dni roku)