Opis badania​ – Poradnia Genetyki Onkologicznej

Badanie genetyczne wykonuje się na podstawie analizy materiału biologicznego (krwi) Pacjenta. Badania pobierane w Naszym ośrodku wykonywane są przez współpracujący z naszym szpitalem Zakład Genetyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Czas oczekiwania na wynik badania wynosi średnio około trzech miesięcy. Zawiadomienie o terminie konsultacji z dr hab. prof. Jackiem Gronwaldem, podczas której zostanie wydany wynik badania genetycznego zostanie dostarczone listownie.