Oddział Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18,  pawilon C, kondygnacja 0

Kontakt
e-mail: chirurgia-sek@szpital-brzozow.pl
 

Telefony:

Ordynator134309605
Pokój lekarzy134309653
Pielęgniarka Oddziałowa134309604
Dyżurka Pielęgniarek134309651
Sekretariat134309650
Pacjenci134309652

Personel:
p.o. Ordynatora: lek. med. Bogusław Strzałko – specjalista chirurgii ogólnej
Z-ca Ordynatora: lek. med. Jerzy Jakiel – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista gastroenterolog 

Asystenci:

dr n. med. Józef Pitera – specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Wojciech Haduch   – specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Magdalena Mrożek – specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Łukasz Kic – specjalista chirurgii ogólnej

Rezydenci:
lek. Sławomir Zbiegień
lek. Gabriela Sołtysik

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Wojnowska

Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:

 • skierowanie od lekarza
 • aktualny dowód ubezpieczenia
 • dowód osobisty

Wykonywane świadczenia:
Diagnostyka i leczenie schorzeń:

 • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • wątroby i dróg żółciowych
 • układu moczowego
 • tarczycy
 • sutka
 • naczyń tętniczych i żylnych
 • przepuklin brzusznych
 • schorzeń onkologicznych

Posiadamy duże doświadczenie w leczeniu przepuklin pachwinowych i brzusznych, cholecystektomii laparoskopowej, zabiegach endoskopowych, w chirurgii żołądka i jelita grubego wykorzystujemy najnowsze zdobycze medycyny i techniki medycznej – staplery. W zakresie chirurgii naczyń nasz oddział współpracuje z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bonifratów w Krakowie oraz z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. Oddział posiada całodobowy dostęp do tomografii komputerowej oraz nowoczesnego aparatu USG, co ma duże znaczenie w szybkiej i pewnej diagnostyce. Pacjenci wypisywani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Chirurgicznej przez lekarzy oddziału.

Kadra Oddziału Chirurgii Ogólnej jest młoda, na bieżąco wprowadza nowe metody i techniki leczenia operacyjnego, diagnostyczno – terapeutycznego, rehabilitacji medycznej i profesjonalnej pielęgnacji pacjenta. Personel oddziału zarówno lekarski jak i pielęgniarski dbając o dobro pacjenta i jakość wykonywanych usług przez cały czas podnosi swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.