Oddział Noworodkowy

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Pawilon A, kondygnacja II

 

Kontakt:

e-mail: noworodki_ord@szpital-brzozow.pl
e-mail: noworodki-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Ordynator13 4309 685
Pokój lekarzy13 4309 642
Pielęgniarka Oddziałowa13 4309 533
Dyżurka Pielęgniarek13 4309 580
Sekretariat13 4309 540

Personel:

Ordynator Oddziału:  lekarz Zbigniew Mitas – specjalista pediatra i neonatolog
Zastępca: lekarz Marzenna Hołda -specjalista neonatolog

Asystenci:

lekarz Marek Mędrek – specjalista pediatra i neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Zofia Niemiec

Wykonywane świadczenia:

W systemie opieki perinatalnej jesteśmy oddziałem referencyjnym II-go stopnia.
 
Dysponujemy 20 miejscami podzielonymi na Odcinek Fizjologii, gdzie przebywają zdrowe dzieci razem z matkami (w dwuosobowych pokojach ) oraz Odcinek Patologii gdzie przyjmowane są dzieci wymagające diagnostyki, monitorowania i leczenia. Każdego roku przyjmujemy około 1000 noworodków. Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarzy specjalistów neonatologów oraz doświadczonych pielęgniarek i położnych. Szeroki zakres badań diagnostycznych, wzbogacony o szczególnie przydatną w neonatologii ultrasonografię głowy, serca i nerek wykonywaną u wszystkich naszych pacjentów oraz nowoczesne, zaawansowane technologicznie wyposażenie, pozwalają nam na postawienie diagnozy i prowadzenie skutecznej terapii u chorych noworodków w zakresie przewidzianym dla oddziałów II-go stopnia referencji. Wszystkim leczonym u nas dzieciom oferujemy opiekę poszpitalną w poradni neonatologicznej oraz zapewniamy niezbędne konsultacje i leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach.
 
Ordynator Oddziału Zbigniew Mitas