Oddział Noworodkowy

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Pawilon A, kondygnacja II

Kontakt e-mail: noworodki_ord@szpital-brzozow.pl
………………………noworodki-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Ordynator:13 43 09 685
Pokój lekarzy:13 43 09 642
Pielęgniarka Oddziałowa:13 43 09 533
Dyżurka Pielęgniarek:13 43 09 580
Sekretariat:13 43 09 540

Personel:

Ordynator Oddziału:  Lek. Zbigniew Mitas – specjalista pediatra i neonatolog
Zastępca: Lek. Marzenna Hołda – specjalista neonatolog

Asystenci:

Lek. Marek Mędrek – specjalista pediatra i neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa: 

mgr piel. Zofia Niemiec – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

 
W systemie opieki perinatalnej jesteśmy oddziałem referencyjnym II-go stopnia.
 
Dysponujemy 20 miejscami podzielonymi na Odcinek Fizjologii, gdzie przebywają zdrowe dzieci razem z matkami
(w dwuosobowych pokojach) oraz Odcinek Patologii gdzie przyjmowane są dzieci wymagające diagnostyki, monitorowania i leczenia. Każdego roku przyjmujemy około 1000 noworodków. Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarzy specjalistów neonatologów oraz doświadczonych pielęgniarek i położnych. Szeroki zakres badań diagnostycznych, wzbogacony o szczególnie przydatną w neonatologii ultrasonografię głowy, serca i nerek wykonywaną u wszystkich naszych pacjentów oraz nowoczesne, zaawansowane technologicznie wyposażenie, pozwalają nam na postawienie diagnozy i prowadzenie skutecznej terapii u chorych noworodków w zakresie przewidzianym dla oddziałów II-go stopnia referencji. Wszystkim leczonym u nas dzieciom oferujemy opiekę poszpitalną w poradni neonatologicznej oraz zapewniamy niezbędne konsultacje i leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach.