Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Lokalizacja: Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon A, piętro I
 
Kontakt e-mail:  ginekologia@szpital-brzozow.pl
        ……………..   ginekologia-sek@szpital-brzozow.pl
 
Telefony:
Sekretariat:13 43 09 540
Ordynator Oddziału:13 43 09 593
Dyżurka Lekarska:13 43 09 548
Dyżurka Położnych – Ginekologia:13 43 09 632
Dyżurka Położnych – Położnictwo:13 43 09 637
Sala Porodowa:13 43 09 639
Pokój Oddziałowej – Noworodki:13 43 09 533
Pokój Oddziałowej – Położnictwo – Ginekologia:13 43 09 687
  
Personel:
Ordynator Oddziału: Lek. Halina Dobrowolska – specjalista ginekologii i położnictwa
Zastępca Ordynatora: Lek. Agata Długosz – specjalista ginekologii i położnictwa
 
Asystenci:
Lek. Renata Waszczuk – specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista ginekologii onkologicznej
Lek. Tadeusz Belina – specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. Dorota Golowska – specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. Grzegorz Stabryła – specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. Beata Kot – specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. Mariusz Kratus – specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. Grzegorz Lasota – specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. Agnieszka Wychowanek-Strzałko – specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. Andrzej Piotrowski – specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. Magdalena Mika – specjalista ginekologii i położnictwa  
Lek. Aneta Chrapek – specjalista ginekologii i położnictwa  
Lek. Jakub Bania – specjalista ginekologii i położnictwa   
 
Młodsi asystenci:
Lek. Izabela Budner-Boryczko
Lek. Katarzyna Gosztyła
 
Lekarze rezydenci:
Lek. Maria Puchała 
Lek. Urszula Badecka
 
Położna Oddziałowa:
Anna Opalińska – mgr położnictwa – specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 
Z-ca Położnej Oddziałowej:
Agata Dobosz – mgr położnictwa
 
Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:
 • skierowanie od lekarza
 • aktualny dowód ubezpieczenia
 • dowód osobisty
Oddział posiada własny:
 • blok operacyjny
 • trakt porodowy z 3 łóżkami
 • sala do cięć cesarskich
 
Zakres działalności oddziału obejmuje:
 • operacje ginekologiczne, ginekologiczno-onkologiczne oraz z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych (laparoskopia, histeroskopia),
 • prowadzenie pacjentek ze stanami patologicznymi w ciąży,
 • odbieranie porodów siłami natury i wykonywanie cięć cesarskich.
 
Na oddziale przychodzi na świat ok. 1000 noworodków rocznie.
Przez personel oddziału prowadzona jest Szkoła Rodzenia, która poprzez zajęcia teoretyczne i ćwiczenia fizyczne oraz relaksacyjne przygotowuje przyszłych rodziców do odbycia wspólnego porodu oraz świadomego pełnienia ról rodzicielskich.
 
Poradnia Ginekologiczno – Onkologiczna oraz Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna:
Lekarze specjaliści pracujący na oddziale prowadzą także Poradnie Ginekologiczno – Onkologiczną dla makroregionu południowo – wschodniego. Przy oddziale działa także Konsultacyjna Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna, w której leczonych jest około 5000 pacjentek rocznie. Prowadzona jest w niej profilaktyka raka szyjki macicy, oraz profilaktyka raka piersi obejmująca działania edukacyjne, pro zdrowotne oraz badania przesiewowe. Poradnia zajmuje się leczeniem schorzeń ginekologiczno-położniczych.
Na oddziale pracuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.
Pacjentki cenią nasz oddział za rodzinną atmosferę, profesjonalną opiekę ze strony lekarzy i personelu średniego, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje wdrażając nowoczesne metody monitorowania ciąży i prowadzenia porodów.

 

Szkoła Rodzenia 
Zapraszamy
 
Lokalizacja: Zajęcia odbywają się każdy wtorek o godzinie 17:00 w budynku H – hotelik szpitalny.
Zajęcia prowadzi:  mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego Anna Opalińska
tel. 784 048 138
 
Zadaniem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie psychiczne i fizyczne przyszłych rodziców do porodu i rodzicielstwa. 
Program Szkoły Rodzenia obejmuje 6 spotkań. Każde spotkanie to 2 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ćwiczeń przygotowujących  do porodu.
 
I spotkanie:  Poród
 • symptomy zbliżającego się porodu
 • potrzebna dokumentacja
 • wyposażenie torby rodzącej
 • droga do szpitala, procedury przyjęcia na oddział
 • omówienie poszczególnych okresów porodu ( I, II, III, IV)
 • przygotowanie do porodu aktywnego, pozycje wertykalne
 • łagodzenie bólu porodowego
 • rola i zadania przyszłego ojca na sali porodowej 
II spotkanie: Poród drogą cięcia cesarskiego
 • wskazania
 • postępowanie po cięciu cesarskim w szpitalu
III spotkanie: Wycieczka na salę porodową
 • prezentacja sal porodowych, niektórych urządzeń medycznych, sprzętu używanego podczas porodu.
IV spotkanie: Pielęgnacja noworodka
 • kąpiel noworodka, pielęgnacja pępka
 • wyprawka dla noworodka
 • przyuczenie przyszłych rodziców do kąpieli i przewijania noworodka
 • nauka podstawowych chwytów noworodka
V spotkanie: Karmienie noworodka piersią
 • znaczenie karmienia naturalnego w rozwoju noworodka
 • techniki karmienia piersią (ABC karmienia piersią)
 • więź emocjonalna matki z dzieckiem
 • zasady odżywiania w okresie karmienia piersią
 • problem laktacyjny (nawał pokarmu, wklęsłe brodawki itp.)
VI spotkanie:  Połóg
 • pierwsze godziny po porodzie
 • zasady pielęgnacji i higieny
 • psychika kobiety po porodzie – baby blues
 • wypis ze szpitala
 • pobyt w domu
 • ćwiczenia w połogu
Ćwiczenia: 
 • oddychanie torem przeponowym
 • rozciąganie mięśni krocza i dna miednicy, ćwiczenia kręgosłupa,
 
Szkoła Rodzenia wyposażona jest we wszystkie niezbędne pomoce: piłki, materace, worki sako, przybory do pielęgnacji noworodka. Dzięki zajęciom w będziecie Państwo mieli większą świadomość co czeka Was na sali porodowej, unikniecie niepotrzebnego stresu przed nieznanym i lepiej poradzicie sobie z bólem porodowym.
 
Na zajęcia prosimy wziąć ze sobą:
 • wygodny strój, 
 • grube skarpety, 
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia.