Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Lokalizacja: Budynek administracji Szpitala pawilon “G” I piętro, pokój nr 25

mgr Agnieszka Kolbuch – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Telefon: 13-43-09-654

e-mail: prawa.pacjenta@szpital-brzozow.pl

 

Skargi i wnioski można składać:

osobiście lub telefonicznie u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – w budynku administracji (“G” szpitala), pokój nr 25 (I piętro) lub sekretariacie szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,

– pisemnie, kierując na adres: 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

– elektronicznie e-mail: prawa.pacjenta@szpital-brzozow.pl    

 

Ponadto w sprawie skarg i wniosków Dyrektorzy Szpitala przyjmują strony w budynku administracji pawilon  “G” – Sekretariat Szpitala pokój nr 23  w następujących dniach i godzinach (po wcześniejszym ustaleniu spotkania): 

  • środa w godz. 10.00-12.00  – Dyrektor Szpitala
  • czwartek w godz. 9.00-11.00, piątek w godz. 13.00-15.00 –  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  • piątek w godz. 8.30-10.00 –  Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń Medycznych


Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta: 

  1. Nadzór  nad  przestrzeganiem praw pacjenta w tut. Szpitalu,
  2. Przyjmowanie skarg i wniosków,
  3. Rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi,
  4. Analizowanie skarg i wniosków,
  5. Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
  6. Bieżące interwencje w sytuacjach tego wymagających związanych z prawami pacjenta,
  7. Pomoc przy sporządzaniu skargi do dyrektora szpitala lub innej instytucji.