Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Skargi i wnioski można składać:

osobiście lub telefonicznie u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – w budynku administracji (“G” szpitala), pokój nr 25 (I piętro) tel. 13 43 09 654 lub sekretariacie szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,

– pisemnie, kierując na adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,
– elektronicznie e-mail: prawa.pacjenta@szpital-brzozow.pl    

 

Ponadto w sprawie skarg i wniosków dyrektorzy szpitala przyjmują strony w budynku administracji (“G” pokój) nr 23  w następujących dniach i godzinach (po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie szpitala): 

  • środa w godzinach 10.00-12.00  – dyrektor szpitala
  • czwartek w godzinach 9.00-11.00, piątek w godz. 13.00-15.00 –  z-ca dyrektora ds. lecznictwa
  • piątek w godzinach 8.30-10.00 –  z-ca dyrektora ds. świadczeń medycznych.

Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta: 

  1. Nadzór  nad  przestrzeganiem praw pacjenta w tut. Szpitalu,
  2. Przyjmowanie skarg i wniosków,
  3. Rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi,
  4. Analizowanie skarg i wniosków,
  5. Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
  6. Bieżące interwencje w sytuacjach tego wymagających związanych z prawami pacjenta,
  7. Pomoc przy sporządzaniu skargi do dyrektora szpitala lub innej instytucji.