Zasady przyjęcia – Poradnia Medycyny Paliatywnej

Do Poradni Medycyny Paliatywnej   niezbędne jest Skierowanie od lekarza specjalisty, lub lekarza rodzinnego.

Rejestracja do Poradni Medycyny Paliatywnej    zlokalizowanej w budynku H znajduje się na poziomie -2 budynku H.
Rejestracja pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Rejestracja pacjentów odbywa się również telefonicznie pod numerem 13 43 07 921

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:

 • skierowanie
 • dowód tożsamości
 • dowód ubezpieczenia- status ubezpieczenia pacjenta sprawdzany jest na bieżąco w systemie e-WUŚ. Jeżeli w systemie e-WUŚ pacjent widnieje jako osoba nieubezpieczona, niezbędne będzie przedstawienie aktualnego dowodu ubezpieczenia, lub złożenie stosownej pisemnej deklaracji.

Podczas wizyty w poradni należy mieć ze sobą:

 • skierowanie
 • dowód tożsamości
 • dla chcących otrzymać zwolnienie lekarskie – NIP zakładu pracy
 • komplet dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki badań itp.
 • listę regularnie przyjmowanych leków

Schemat postępowania:

 • po zarejestrowaniu wizyty w rejestracji należy oczekiwać na przyjęcie do poradni.
 • Prosimy, aby do poradni udał się pacjent z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.
 • Każdego pacjenta po zakończeniu wizyty obowiązuje rejestracja na następny ustalony z lekarzem termin przyjęcia w rejestracji na poziomie -2.