Zasady przyjęcia – Poradnia Medycyny Paliatywnej

Do Poradni Medycyny Paliatywnej niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty, lub lekarza rodzinnego.

Rejestracja do Poradni Medycyny Paliatywnej:
 • osobiście w budynku H na poziomie -2
 • telefonicznie: 13-43-07-921
Rejestracja pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.25-15.00

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:

 • skierowanie
 • dowód tożsamości
 • dowód ubezpieczenia- status ubezpieczenia pacjenta sprawdzany jest na bieżąco w systemie e-WUŚ. Jeżeli
  w systemie e-WUŚ pacjent widnieje jako osoba nieubezpieczona, niezbędne będzie przedstawienie aktualnego dowodu ubezpieczenia, lub złożenie stosownej pisemnej deklaracji.

Podczas wizyty w Poradni należy mieć ze sobą:

 • skierowanie
 • dowód tożsamości
 • dla chcących otrzymać zwolnienie lekarskie – NIP zakładu pracy
 • komplet dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki badań itp.
 • listę regularnie przyjmowanych leków

Schemat postępowania:

 • po zarejestrowaniu wizyty w rejestracji należy oczekiwać na przyjęcie do poradni.
 • Prosimy, aby do poradni udał się pacjent z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.
 • Każdego pacjenta po zakończeniu wizyty obowiązuje rejestracja na następny ustalony z lekarzem termin przyjęcia
  w rejestracji na poziomie -2.