Poradnia Transplantologiczna​

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon H na poziomie -1
 
Rejestracja:
  • Osobiście w godz. 7:30 – 15:00
  • Telefonicznie w godz. 8:00 – 15:00 pod tel. 13 43 07 921

Rejestracja możliwa jest po okazaniu:

  • Dowodu osobistego
  • Dowodu ubezpieczenia zdrowotnego
  • Skierowania do poradni transplantologii 

Poradnia zajmuje się:

  • leczeniem ambulatoryjnym pacjentów przygotowywanych do przeszczepu szpiku
  • leczeniem ambulatoryjnym pacjentów będących po przeszczepie szpiku

Lekarze przyjmujący w poradni:

  • lek. Dariusz Kumorek – specjalista transplantologii klinicznej – czwartek, piątek – budynek H, pokój nr 2