Sekcja Zamówień Publicznych

Lokalizacja: Sekcja Zamówień Publicznych mieści się w Budynku administracji szpitala (pawilon “G” parter)

Kierownik: mgr Monika Koś

Telefon: 13-43-09-587

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy m.in.:

  • organizowanie i prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych;
  • udzielanie porad innym komórkom organizacyjnym w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzanych postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
  • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
  • prowadzenie ewidencji/rejestru zamówień publicznych i dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzór nad realizacją umów pod względem zgodności z przepisami zamówień publicznych;
  • merytoryczna i formalna ocena oraz weryfikacja zapotrzebowań i ich rozliczeń pod kątem podlegania przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  • wnioskowanie o powołanie komisji przetargowych oraz organizacja i kierowanie ich pracą; sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.