Oddział Onkologii Klinicznej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon “H” kondygnacja 1

 

Telefony:

Sekretariat 13 43 07 912
Dyżurka Lekarska 13 43 07 937
Dyżurka Koordynatora Opieki Pielęgniarskiej 13 43 07 939
Dyżurka Pielęgniarek 13 43 07 913
Pacjenci 13 43 07 916

 

Personel:

p.o. Ordynator Oddziału
lek. Dorota PóŁchłopek  – specjalista onkologii klinicznej

p.o. Z-ca Ordynatora
lek. Ewa Pyrz -Bajko – specjalista onkologii klinicznej

Starszy asystent :
lek. Brygida Wesecka­ – specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Joanna Kiszka – specjalista onkologii klinicznej
lek. Piotr Bieleń – specjalista onkologii klinicznej

Rezydent:
lek. Magdalena Łobaza – w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Edyta Hunia-Prejsnar – w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

lek. Paweł Droń w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

Koordynator Opieki Pielęgniarskiej:  mgr piel.  Daniel Pelechowicz – specjalista z dziedziny piel. onkologicznego

Z-ca Koordynatora Opieki Pielęgniarskiej: mgr piel. Krzysztof Baran –  specjalista z dziedziny piel. onkologicznego

W oddziale prowadzone jest leczenie skojarzone we współpracy z innymi oddziałami, między innymi z Oddziałem i Zakładem Radioterapii, Zakładem Brachyterapii oraz Oddziałem Chirurgii Onkologicznej. Posiadamy dostęp do kompleksowej diagnostyki radiologicznej, laboratoryjnej, histopatologicznej i molekularnej. W ramach prowadzonej terapii stosujemy leczenie: cytostatyczne, biologiczne oraz hormonoterapię. Współpracujemy z NFZ w ramach Terapeutycznych Programów Zdrowotnych. Istnieje również możliwość uczestniczenia w badaniach klinicznych prowadzonych w tutejszym Ośrodku. Prowadzone terapie systemowe odbywają się zgodnie z obowiązującymi standardami leczenia onkologicznego.

Wśród leczonych chorób przeważają: rak piersi u kobiet, rak narządów rodnych u kobiet, rak płuca u mężczyzn, nowotwory jelita grubego u obu płci, schorzenia rozrostowe układu chłonnego u osób młodych. Kontrola pacjentów po zakończeniu leczenia odbywa się w Poradni Chemioterapii.

Oddział prowadzi szkolenie personelu medycznego, posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii klinicznej.