Oddział Onkologii Klinicznej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon “H” kondygnacja 1

 

Telefony:

Sekretariat:13 43 07 912
Dyżurka Lekarska:13 43 07 937
Dyżurka Koordynatora Opieki Pielęgniarskiej:13 43 07 939
Dyżurka Pielęgniarek:13 43 07 913
Pacjenci:13 43 07 916

Personel:

p.o. Ordynator Oddziału
Lek. Dorota Półchłopek  – specjalista onkologii klinicznej

p.o. Z-ca Ordynatora
Lek. Ewa Pyrz -Bajko – specjalista onkologii klinicznej

Starszy asystent:
Lek. Brygida Wesecka­ – specjalista onkologii klinicznej
Dr n. med. Joanna Kiszka – specjalista onkologii klinicznej
Lek. Piotr Bieleń – specjalista onkologii klinicznej

Rezydenci:
Lek. Magdalena Łobaza – w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
Lek. Edyta Hunia-Prejsnar – w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

Lek. Paweł Droń – w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

Koordynator Opieki Pielęgniarskiej:  mgr piel.  Daniel Pelechowicz – specjalista z dziedziny piel. onkologicznego

Z-ca Koordynatora Opieki Pielęgniarskiej: mgr piel. Krzysztof Baran –  specjalista z dziedziny piel. onkologicznego

W Oddziale prowadzone jest leczenie skojarzone we współpracy z innymi oddziałami, między innymi z Oddziałem i Zakładem Radioterapii, Zakładem Brachyterapii oraz Oddziałem Chirurgii Onkologicznej. Posiadamy dostęp do kompleksowej diagnostyki radiologicznej, laboratoryjnej, histopatologicznej i molekularnej. W ramach prowadzonej terapii stosujemy leczenie: cytostatyczne, biologiczne oraz hormonoterapię. Współpracujemy z NFZ w ramach Terapeutycznych Programów Zdrowotnych. Istnieje również możliwość uczestniczenia w badaniach klinicznych prowadzonych w tutejszym Ośrodku. Prowadzone terapie systemowe odbywają się zgodnie z obowiązującymi standardami leczenia onkologicznego.

Wśród leczonych chorób przeważają: rak piersi u kobiet, rak narządów rodnych u kobiet, rak płuca u mężczyzn, nowotwory jelita grubego u obu płci, schorzenia rozrostowe układu chłonnego u osób młodych. Kontrola pacjentów po zakończeniu leczenia odbywa się w Poradni Chemioterapii.

Oddział prowadzi szkolenie personelu medycznego, posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii klinicznej.