Laboratorium Mikrobiologii

 

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul ks. Bielawskiego 18, pawilon A (parter)

Godziny obsługi pacjentów ambulatoryjnych:

Materiały do badań przyjmowane są w dni robocze w godzinach 7.30- 11.30
Wydawanie wyników w dni robocze w godzinach 12.00-14.30

Kontakt
Rejestracja nr. telefonu 13 43 07 950 email : mikrobiologia_sek@szpital-brzozow.pl
Pracownie bakteriologii i immunoserologii infekcyjnej nr. telefonu 13 43 07 951
Kierownik nr. telefonu/fax 13 43 07 953 email: mikrobiologia@szpital-brzozow.pl 

Personel:
Kierownik mgr Joanna Dracz– specjalista mikrobiolog medyczny
p.o. z-ca kierownika mgr Anna Dąbrowska – specjalista mikrobiolog medyczny

mgr Kamil Jaworek – diagnosta laboratoryjny
mgr Michalina Jaworska – diagnosta laboratoryjny
mgr Magda Rymar – diagnosta laboratoryjny
mgr Magdalena Węgrzyn – diagnosta laboratoryjny
mgr Jolanta Lorenc – diagnosta laboratoryjny
mgr Joachim Hrycek – diagnosta laboratoryjny 

Zakres badań 

W Zakładzie Mikrobiologii wykonywane są badania z zakresu chorób infekcyjnych pobranych z różnych materiałów od pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych na zlecenie lekarza lub życzenie pacjenta.

Laboratorium świadczy szeroki zakres badań opartych o klasyczne techniki hodowlane oraz konwencjonalne i w pełni zautomatyzowane metody identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. W diagnostyce mikrobiologicznej wykorzystywane są metody mikroskopii fluorescencyjnej i kontrastowo- fazowej, metody immunochromatograficzne, immunoblotingu oraz immunochemiluminescencyjne.

Badania obejmują:
– diagnostykę w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów ( Pneumocystis jiroveci, grzyby drożdżopodobne , dermatofity i pleśnie ) oraz pasożytów ( Demodex spp. )
– wykrywanie przeciwciał i/ lub antygenów wirusów grypy, paragrypy, RSV, różyczki, cytomegalii, EBV, żółtaczki typu A, B, C, HIV, rotawirusów, adenowirusów, norowirusów, Toxoplasma gondii i Borrelia spp.,
– ocenę skuteczności procesów sterylizacji,
– nadzór nad mikrobiologicznym stanem środowiska szpitalnego ,
Celem poszerzenia zakresu i dostępności badań , w ramach umowy szpitala z podwykonawcami, pośredniczymy w przekazywaniu próbek pacjentów do innych ośrodków diagnostycznych w kraju.

Kontrola jakości
Nadzór nad wysoką jakością badań realizowany jest przez stałe wdrażanie aktualnych zaleceń ośrodków referencyjnych, podnoszenie kwalifikacji personelu. …Prowadzenie przez ośrodki krajowe i zagraniczne wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli :
– Polmicro – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Polska
– Labquality – Finlandia

SKM_284e23010411421
SKM_284e23010411420