Laboratorium Mikrobiologii

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon A (parter)

Kontakt:

Telefon: 13-43-07-951

e-mail: mikrobiologia@szpital-brzozow.pl

Kierownik: mgr Joanna Dracz – specjalista mikrobiolog medyczny

Z-ca Kierownika: mgr Anna Dąbrowska – specjalista mikrobiolog medyczny

 

 Godziny pracy i przyjmowania  materiału do badań pacjentów ambulatoryjnych
 • Laboratorium pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00
 • przyjmowanie i pobieranie materiału do badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 11.30

Wydawanie wyników

poniedziałek – piątek w godz. 12:00–14:30 na podstawie upoważnienia do odbioru wyników.

Przyjmowanie materiału do badań –  informacja: 13-43-07-950

Pracownia Bakteriologii:

 • Kontakt: 13-43-07-951

Struktura Laboratorium

 • Punkt pobrań materiału do badań
 • Pracownia Bakteriologii
 • Pracownia Serologii Infekcyjnej

 

Zespół / Diagności laboratoryjni:

 • mgr Joachim Hrycek
 • mgr Kamil Jaworek
 • mgr Michalina Jaworska
 • mgr Jolanta Lorenc
 • mgr inż. Magda Rymar
 • mgr Magdalena Węgrzyn

 

Profil działalności

Wykonujemy badania na rzecz jednostek Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, kontrahentów zewnętrznych i na zlecenie pacjenta. Badania podlegają krajowym i międzynarodowym programom kontroli zewnętrznej, które są potwierdzone certyfikatami oraz kontroli wewnętrznej.

W diagnostyce mikrobiologicznej wykorzystujemy klasyczne techniki hodowlane oraz konwencjonalne i w pełni zautomatyzowane metody identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.

Laboratorium Mikrobiologiczne dysponuje nowoczesną, specjalistyczną aparaturą diagnostyczną m.in. VITEK MS PRIME wykorzystujący metodę spektometrii mas do identyfikacji drobnoustrojów, VITEC 2 Compact do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, analizator do szybkiej diagnostyki zakażeń metodą PCR, BacT/ALERT 3D 240 do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych.

W Pracowni Serologii Infekcyjnej badania wykonywane są przy użyciu metody immunochemiluminescencyjnej oraz immunoblotingu.

 

Wykonywane badania 

 • diagnostyka w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów (grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów i pleśni) oraz pasożytów (Demodex spp.),
 • wykrywanie przeciwciał i/lub antygenów wirusów różyczki, cytomegalii, mononukleozy, żółtaczki typu B i C, HIV, Toxoplasma gondii, Borrelia spp., Mycoplasma pneumoniae,
 • wykrywanie antygenów z kału w kierunku: Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, Astrovirus,  Campylobacter, Helicobacter pylorii, Clostridioides difficile (toksyna A/B, GDH),
 • ocena skuteczności procesów sterylizacji,
 • nadzór nad mikrobiologiczną czystością środowiska szpitalnego

Celem poszerzenia zakresu i dostępności badań, w ramach umowy szpitala z podwykonawcami, pośredniczymy w przekazywaniu próbek pacjentów do innych ośrodków diagnostycznych w kraju.

 

Informacje dodatkowe

Pacjenci prywatni przed pobraniem krwi powinni zgłosić się do Laboratorium Mikrobiologicznego w celu uiszczenia opłaty za badania.

Aktualny cennik badań można znaleźć na stronie internetowej Szpitala w zakładce „CENNIK”.

Płatność za badania możliwa gotówką lub kartą płatniczą.

SKM_284e23010411421
SKM_284e23010411420