Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul.Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 2

Kontakt e-mail: neurologia@szpital-brzozow.pl
       …………….    neurologia-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Ordynator:13 43 09 629
Pokój lekarzy:13 43 09 628
Pielęgniarka Oddziałowa:13 43 09 627
Dyżurka Pielęgniarek:13 43 09 625
Sekretariat:13 43 09 613

Personel:

Ordynator: lek. med. Halina Wilk-Szałkowska – specjalista neurolog
Z-ca Ordynatoralek. med. Małgorzata Konopka – specjalista neurolog
 
Asystenci:
Lek. Stanisław Łukaszewski – specjalista neurolog
Lek. Anna Zioło –  specjalista neurolog
Lek. Mariola Turzeniecka – specjalista neurolog
Lek. Sylwia Szopińska – specjalista neurolog
Lek. Bartosz Socha – lekarz rezydent
mgr Justyna Lasek – neurologopeda
mgr Wojciech Rakoczy – neuropsycholog
 
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr piel. Anna Dąbrowska 
 
Wykonywane świadczenia:
  • Diagnostyka i leczenie stacjonarne i ambulatoryjne pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.
  • Konsultacje neurologiczne pacjentów z innych oddziałów
  • Prowadzenie wczesnej rehabilitacji przyłóżkowej chorych po udarach mózgu
  • Wykonywanie badań elektroencefalografii i elektromiografii.
 
Personel pracujący w Oddziale ma duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobami neurologicznymi.
Rehabilitacją chorych zajmuje się wykwalifikowany zespół rehabilitantów i fizjoterapeutów wykorzystujący najnowsze metody i techniki rehabilitacyjne.