Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuje się, że  jednostka organizacyjna

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie  Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza

Zakład Radioterapii

Zakład Brachyterapii

wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w terapii pacjentów.

Jednostka posiada zezwolenia:

 1. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-22362 na wykonywanie działalności polegającej na: uruchomieniu pracowni akceleratorowej w Zakładzie Radioterapii przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące – akceleratora Elekta Versa HD 2, oraz stosowaniu ww. urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w uruchomionej pracowni.
 2. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-21553 na wykonywanie działalności polegającej na: uruchomieniu pracowni akceleratorowej w Zakładzie Radioterapii, przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące – akcelerator Elekta Versa HD, oraz stosowanie ww. urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w tej pracowni.
 3. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-19835 na wykonywanie działalności polegającej na: uruchomieniu pracowni akceleratorowej w Zakładzie Radioterapii oraz stosowanie akceleratora Elekta Synergy.
 4. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-17863 na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej symulatora Simulix Evolution w Zakładzie Radioterapii oraz stosowanie aparatu Simulix Evolution firmy Nucletron do weryfikacji planów leczenia.
 5. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-18788 na wykonywanie działalności polegającej na: uruchomieniu pracowni rentgenowskiej w Zakładzie Radioterapii oraz stosowanie tomografu komputerowego Siemens SOMATOM Definition AS.
 6. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-17844 na wykonywanie działalności polegającej na: uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie Brachyterapii oraz stosowanie urządzenia do terapii aplikatorowej MicroSelectron V3 HDR zawierającego źródło promieniotwórcze (A500GBq).
 7. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-17610 na wykonywanie działalności polegającej na: uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w bunkrze w Zakładzie Radioterapii oraz stosowanie urządzenia do terapii aplikatorowej Flexitron HDR zawierającego źródło promieniotwórcze (A=500GBq).
 8. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-18012 na wykonywanie działalności polegającej na: uruchomieniu pracowni rentgenowskiej w Zakładzie Brachyterapii oraz stosowanie tomografu komputerowego GeneralElectric.
 9. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-17350 na wykonywanie działalności polegającej na: stosowaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych (kontrolnych) w Zakładzie Radioterapii

(nr 1 – Sr-90, A=148 MBq; nr 2 Sr-90, A-30MBq; nr 3 Sr-90, A=30MBq).

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

 1. na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 2. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.