Oddział Ortopedii Onkologicznej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon I kondygnacja 0
 

Kontakt e-mail: ortopedia-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Sekretariat:13 43 08 100
Ordynator:13 43 08 103
Dyżurka lekarska:13 43 08 102
Pielęgniarka oddziałowa:13 43 08 104
Dyżurka pielęgniarek:13 43 08 101
Pacjenci:13 43 08 105

 

Ordynator: dr hab. n. med. Grzegorz Guzik, prof. PRz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Z-ca Ordynatora: lek. Robert Gliściak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarze  specjaliści z zakresu ortopedii i traumatologii 
Lek. Waldemar Płutniak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lek. Piotr Mamcarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lek. Dariusz Materna specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Dr n. med. Tomasz Pitera  – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dr n. med. Piotr Biega – specjalista ortopedii o Traumatologii narządu ruchu

Lekarze rezydenci:

Lek. Łukasz Warzybok 
Lek. Mirosław Data
Lek. Hubert Płutniak 

 
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. o zdrowiu Beata Barańska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
i onkologicznego,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa dla obszaru Województwa Podkarpackiego

Oddział Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie powstał w 2010 r. przy ścisłej współpracy z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest jednym z pięciu Oddziałów Ortopedycznych w Polsce zajmujących się onkologią układu mięśniowo-szkieletowego. W Oddziale pracuje 7 lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 2 lekarzy w trakcie specjalizacji. Oddział posiada akredytacje Ministra Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ortopedii i  traumatologii narządu ruchu. Kadrę oddziału uzupełnia  23 pielęgniarki (w tym 18  magistrów i  18 specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, chirurgicznego i geriatrii) oraz 2 fizjoterapeutów.

Zespół Oddziału Ortopedii Onkologicznej

 
                 Oddział dysponuje 25 łóżkami. Wszystkie sale chorych posiadają węzły sanitarne i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oddział dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającym rehabilitację chorych będących po operacjach urazowych, ortopedycznych i onkologicznych.  W ramach oddziału funkcjonuje Poradnia Urazowo-Ortopedyczna.

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Personel Oddziału stale podnosi swoje kwalifikację uczestnicząc w wielu kursach i stażach zarówno w Polsce jak i za granicą. Poza działalnością medyczną Pracownicy zaangażowani są w pracę dydaktyczną i naukową ściśle współpracując z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Politechniką Rzeszowską. Pracownicy Oddziału są autorami monografii oraz ponad 60 prac naukowych w tym 10 wydanych w renomowanych czasopismach zagranicznych posiadających współczynnik oddziaływania Impact factor  (załącznik Prac w Pdf).

Podpisanie umowy z Politechniką Rzeszowską dotyczącej rozwoju technik obrazowania 3D oraz tworzenia implantów medycznych.
 

                 Profil Oddziału obejmuje pełny panel zabiegów operacyjnych z zakresu traumatologii narządu ruchu w tym skomplikowane zabiegi złamań miednicy oraz kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego.
                 W oddziale wykonujemy około 250 protezoplastyk stawów biodrowych, kolanowych i barkowych rocznie. Wykonujemy również artroskopię dużych stawów oraz zabiegi korekcyjne w deformacjach wrodzonych i nabytych narządu ruchu.
Oddział dysponuje możliwością pełnej diagnostyki ( TK, MR, Scyntygrafia, Pet, badania HP, badania genetyczne) nowotworów narządu ruchu. Wykonujemy biopsje igłowe oraz chirurgiczne guzów. Leczenie operacyjne obejmuje resekcje guzów tkanek miękkich oraz kości z rekonstrukcją biologiczną (przeszczepy kostne, preparaty kosciozastępcze) oraz przy użyciu wszczepów, implantów oraz protez nowotworowych o budowie modularnej. W sytuacjach wyjątkowych implantujemy protezy projektowane i wykonywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta przy użyciu techniki druku 3D.  Leczenie zmian nowotworowych narządu ruchu jest kompleksowe co warunkuje współpraca z Oddziałem i Zakładem Radioterapii, Hematologii, Onkologii Klinicznej i Brachyterapii.
                Wykonujemy około 150 operacji kręgosłupa rocznie. Stosujemy dostępy operacyjne przednie, tylne, tylno-boczne oraz 360 stopni. Przeprowadzamy skomplikowane zabiegi resekcji guzów kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym oraz lędźwiowym. Do stabilizacji używamy cementu kostnego, protez kręgów oraz implantów tytanowych, węglowych i wykonanych z polietylenu. Zaopatrujemy uszkodzenia kręgosłupa w najtrudniejszych lokalizacjach ( złącze szyjno-czaszkowe, piersiowo-lędźwiowe i lędźwiowo-krzyżowe). Wykonujemy ponadto zabiegi wertebro i kyfoplastyki kręgów. Zakres operacji na kręgosłupie uzupełnia leczenie zmian zwyrodnieniowych, dyskopatycznych oraz pourazowych.
                Wysoki poziom leczenia w Oddziale został doceniony w ostatnim rankingu tygodnika „Wprost”. Zajęliśmy 8 miejsce w Polsce pośród oddziałów zajmujących się chirurgią kręgosłupa oraz 16 miejsce wśród wszystkich Oddziałów Ortopedycznych w Polsce.