Zasady przyjęcia – Poradnia Hematologii Onkologicznej

Aby zostać przyjętym w Poradni, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na najbliższy dostępny termin.

Poradnie pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00

W naszym Ośrodku prowadzimy dwa gabinety Poradni Hematologii Onkologicznej, zlokalizowane w budynku H
na poziomie -1.

Podczas wizyty w poradni lekarz w porozumieniu z pacjentem podejmie decyzję o dalszym sposobie i trybie leczenia.

Do Poradni Hematologii  niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty, lub lekarza rodzinnego.

Rejestracja do poradni  hematologii zlokalizowanych w budynku H znajduje się na poziomie -2 budynku H.
Rejestracja pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Rejestracja pacjentów odbywa się również telefonicznie pod numerem  13 43 09 525

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:

 • skierowanie
 • dowód tożsamości
 • dowód ubezpieczenia- status ubezpieczenia pacjenta sprawdzany jest na bieżąco w systemie e-WUŚ. Jeżeli w systemie e-WUŚ pacjent widnieje jako osoba nieubezpieczona, niezbędne będzie przedstawienie aktualnego dowodu ubezpieczenia, lub złożenie stosownej pisemnej deklaracji.

Podczas wizyty w poradni należy mieć ze sobą:

 • skierowanie
 • dowód tożsamości
 • dla chcących otrzymać zwolnienie lekarskie – NIP zakładu pracy
 • komplet dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki badań itp.
 • listę regularnie przyjmowanych leków

Każdą kolejną wizytę należy rozpocząć od zgłoszenia się do gabinetu zabiegowego na poziomie -1
celem wykonania niezbędnych badań.


 

DO GABINETU ZABIEGOWEGO PACJENCI WCHODZĄ POJEDYNCZO,
BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH, PO UPRZEDNIM WEZWANIU PRZEZ PIELĘGNIARKĘ


Schemat postępowania:

 • po zakończeniu wizyty w gabinecie zabiegowym należy oczekiwać na przyjęcie do poradni.
 • Prosimy, aby do poradni udał się pacjent z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.
 • Każdego pacjenta po zakończeniu wizyty obowiązuje rejestracja na następny ustalony z lekarzem termin przyjęcia
  w rejestracji na poziomie -2.