Sekcja Informatyczna

Lokalizacja: Sekcja Informatyczna mieści się w budynku administracji Szpitala (pawilon “G” parter)

Kierownik: mgr Marcin Kobluch

Telefon: 13-43-09-575

Sekcja Informatyczna prowadzi działalność związaną z obsługą urządzeń komputerowych,
 w szczególności:
  • nadzór nad instalowaniem i konserwacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniem;
  • nadzór nad posiadaniem przez pracowników stosownych uprawnień do wykonywania pracy;
  • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji obejmującej zakres działania sekcji;
  • nadzór nad prawidłową eksploatacją komputerów oraz wykorzystania programów użytkowych;
  • zabezpieczanie zbioru danych, archiwizacja;