NON OMNIS MORIAR (Nie wszystek umrę)

 

  Aleja pamięci:  

NON OMNIS MORIAR

 

Nieuchronnie mijają dni
Oddech za oddechem umyka
Odchodzą …
Rzeczy i zdarzenia, plany i marzenia
Jest coś co trwa i czego nie można stracić
Coś co się nie zmienia, coś co zostaje …
Gdzieś głęboko w duszy, ulotna muzyka gra
Akordy: ten czas, te chwile dalekie i bliskie
Czasem wyraźne, a czasem jak mgła
To dużo, czy może niewiele
Aż tyle, czy tylko tyle
W zakamarkach duszy
W każdym serca biciu
Gdzieś w podświadomości
Przywracamy Ich ku życiu
Bo jest coś, co pustce się opiera
To pamięć!
Ona nie umiera … 
 
 

„Ludzie nie umierają, dopóki żyją w naszej pamięci”.

Pracowników, którzy odeszli jest ogromna rzesza. Jedni będąc jeszcze czynnymi zawodowo, nagle lub z powodu ciężkiej choroby. Inni – już jako emeryci.  
Zapalmy symbolicznego znicza wszystkim pracownikom, tym wymienionym i niewymienionym. Im wszystkim oddajmy chwilkę zadumy i pielęgnujmy dobre wspomnienia.
Gdy odchodzi człowiek, nie ma znaczenia zawód, stanowisko – pustka pozostaje taka sama.  

 

 
 
 
Lekarz Zbigniew Kubas – wieloletni dyrektor  (1968-1990)
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Budowniczy szpitala. Człowiek wizjoner, lekarz-społecznik.
 
 
Lekarz dentysta  Danuta Kollek-Kubas
Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Kierownik Pracowni Stomatologicznej
 
 
Lekarz Stanisław Buczek
Z-ca dyrektora ds. lecznictwa
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej
 
 
Dr n.med. Stanisław Lang
Dyrektor szpitala 1958-1959 
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
 
 
Zofia Pilat -Lang
Założycielka i fundatorka Fundacji Promocji Zdrowia na rzecz Szpitala
 
 
Lekarz Bronisław Biesiada
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
 
 
 
 

 

Lekarze:

Maria Turkiewicz – pediatra, Ordynator Oddziału Dziecięcego
Tadeusz Hołowiński – pediatra, Kierownik Poradni Dziecięcej
Mieczysław Szerszeń –  pulmonolog, Kierownik Poradni P/Gruźliczej i Chorób Płuc
Jan Szczepański – neurolog, Kierownik Pododdziału Neurologii
Henryk Tomkalski – reumatolog, Kierownik  Pododdziału Reumatologii
Józef Hejnar – urolog, Kierownik Oddziału Urologii
Lucjan Stasik – ginekolog-położnik, Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Augustyn Szypuła – ortopeda, Kierownik Izby Przyjęć i Oddziału Pomocy Doraźnej
Leonard Aryko – ginekolog-położnik, Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Andrzej Hajduk – patomorfolog, kierownik Zakładu Patomorfologii
Janusz Pankowski – anestezjolog, kierownik Działu Anest., z-ca dyrektora ds. lecznictwa
Jarosław Żarów – urolog, Oddział Urologii, z-ca dyrektora ds. lecznictwa
Stanisław Nocek – psychiatra, Poradnia Psychiatryczna
Antoni Biały – radiolog, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Jerzy Weidl – chirurg, Oddział Chirurgii Ogólnej
Mieczysław Łyszczek – ginekolog, Oddział Chirurgii Onkologicznej
Janusz Lewczuk – chirurg, Oddział Chirurgii Ogólnej
Krystyna Nering – reumatolog, Pododdział Reumatologii
Andrzej Paterak – neurolog, Oddział Neurologii
Bogusław Marczak – kardiolog, Oddział Chorób Wewnętrznych
Jerzy Wójtowicz – neurolog, Oddział Neurologii
Jerzy Jeżewski – anestezjolog, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Mariola Rakoczy – pediatra, Oddział Dziecięcy
Marian Owoc – reumatolog,  Pododdział Reumatologii

 
Barbara Weiss – Przychodna Rejonowa
Andrzej Kohlhepp (senior) – Przychodnia Rejonowa
Władysław Szuba – Przychodnia Rejonowa
Adam Błoński –WOZ Golcowa
Stefan Kędra –WOZ Jasionów
Marian Sadowski – Punkt Lekarski Zmiennica
Bronisław Ostafin – GOZ Haczów
Antoni Żarów –  GOZ Domaradz
Jerzy Wikliński – GOZ Jasienica Rosielna
Maria Olszewska – lekarz stomatolog
Leszek Zaborowski – lekarz stomatolog
 
Aleksander Dubiel – felczer, Punkt Lekarski Wzdów
Józef Przybyła – felczer, WOZ Trześniów
Stanisław Kuźniar – felczer  OZ Niebocko
Józef Rogoz – felczer, wykonywał badania ekg w Oddziale Wewnętrznym
Daniela Ząbek – felczer, dyspozytor Pogotowie Ratunkowe
Ignacy Zaremba – felczer

 
Pracownicy medyczni: pielęgniarki, położne, ratownicy, farmaceuci, fizjoterapeuci, laboranci, sanitariusze, kierowcy karetek.
 
Józef Bielawski – farmaceuta,  kierował apteką szpitalną
 
Henryka Buczek – kierowała Działem Statystyki Medycznej Woj. Przychodni Onkologicznej w Krośnie z/s w Brzozowie
Barbara Gołąbek – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Onkologicznej
Zofia Owoc – Pielęgniarka Oddziałowa Pododdziału Neurologii i Pododdziału Reumatologii
Adam Stańko – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć i Pomocy Doraźnej
Zofia Janusz– Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chemioterapii
Bożena Ogrodnik – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego 

Helena Wolanin – pielęgniarka, Poradnia Okulistyczna
Zofia Futyma – pielęgniarka, Poradnia Kardiologiczna
Bolesława Kosztyła – pielęgniarka, Dział Organizacji i Nadzoru, zajmowała się oświatą zdrowotną
Kazimiera Cwynar – pielęgniarka,  Poradnia Onkologiczna
Wanda Pilszak, pielęgniarka Oddział Dziecięcy, podstawowa opieka zdrowotna
Zofia Sabat – pielęgniarka, Oddział Chorób Wewnętrznych
Weronika Dereń – położna, Oddz. Gin.-Poł.
Józefa Godoń – położna, Oddz. Gin.-Poł    
Janina Strzelecka – położna, Oddz. Gin.-Poł        
Krystyna Czupska– pielęgniarka, Izba Przyjęć
Regina Zubel – pielęgniarka, Izba Przyjęć
Włodzimierz Sarnacki, pielęgniarz, Izba Przyjęć
Teresa Ścibor – pielęgniarka, Zakład Radioterapii
Maria Pakiet –  pielęgniarka, Oddział Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna
Władysława Florczak – pielęgniarka, Oddz. Chorób Wewnętrznych
Maria Herbut – pielęgniarka,  Oddz. Dziecięcy
Zofia Birecka – pielęgniarka, Oddz. Dziecięcy
Krystyna Kędra – pielęgniarka, Oddz. Dziecięcy
Łucja Żak – pielęgniarka, Blok Operacyjny
Halina Ryń – pielęgniarka, Oddz. Neurologii
Lucyna Haduch – pielęgniarka, Oddz. Chirurgii Onkologicznej
Lucyna Herbut – pielęgniarka
Janina Kużniarska – pielęgniarka
Krystyna Wałęcka – dietetyczka, Oddział Chemioterapii
Ryszard Kędra – ratownik, Szpitalny Oddział Ratunkowy
Edward Nastał – ratownik, Szpitalny Oddział Ratunkowy
Mieczysław Szelast – kierowca
Bronisław Chynał – kierowca
Władysław Fic- kierowca
Ignacy Fic – kierowca
Ludwik Wójcik – kierowca
Stanisław Frodyna – kierowca
Henryk Salamak – kierowca
Jan Siedleczka – kierowca
Stanisław Skiba – kierowca
Jan Jatczyszyn – kierowca
Stanisław Ekiert – kierowca
Jerzy Bobowski – sanitariusz
Władysław Kostka – sanitariusz                                                      
Stanisław Ciszewski – sanitariusz
Kazimierz Strącel -sanitariusz
Jan Adamczyk – sanitariusz
Adolf Prugar – sanitariusz
Michał Nogaj – sanitariusz
Tadeusz Krok – sanitariusz
Helena Bajer – dyspozytor
Zdzisława Depa – rejestratorka med., Zakład RTG
Maria Barańska – rejestratorka med., Zakład RTG
Krystyna Krok – rejestratorka, Przych. Rej.
Maria Niemiec – sekretarka med. Oddział Gin.-Poł.
Janina Orłowska – pracownik biblioteki szpitalnej
Janusz Ceremuga – pracownik działu pomocy społecznej
Stanisław Kostka – portier, obsługa centrali telefonicznej
Czesław Dudek – pracownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Ryszard Gerc – masażysta, Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Józef Łesyk– technik rtg, Zakład RTG
Zofia Kostur – opiekunka dziecięca, Oddział Dziecięcy
Joanna Niemiec – konsultant naukowy Laboratorium Molekularnego
Maria Wojnowska – laborant, Laboratorium Centralne
Maria Sperber – laborant, Laboratorium Centralne
Adam Pięciak – laborant, Bakteriologia
Wiesława Herbut – techn. farm. Apteka Szpitalna
Bogumiła Kędra- pielęgniarka, Izba Przyjęć
Lidia Staszkiewicz -pielęgniarka, Zakład Brachyterapii
Halina Chudzikiewicz – położna, Oddz. Gin-Poł
Anna Władyka – położna, kierownik Sekcji Higieny

 
Pracownicy obsługi porządkowej (salowe i sprzątaczki)
 
Janina Kuźnar
Władysława Dziki
Maria Florek
Julia Sarota
Zofia Fiołek
Ludwika Chęć
Dorota Chorążak
Mieczysława Szczepek
Stanisława Tarnawska
Aniela Sawicka
Emilia Konieczko
Zofia Pająk
Halina Zoszak
Jadwiga Adamska
Mieczysława Fiołek
Czesława Adamczyk
Zofia Kij
Bożena Florczak
Janina Hocyk
Antonina Reddig
Ksawera Łukaszewska
Stanisława Łukaszewska
Romana Bober
Krystyna Łukaszewska

Pracownicy administracji i obsługi:

Stanisław Zalot – Z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
Stanisław Jajko – Główny księgowy
Józefa Nastał  – Z-ca Głównego księgowego
Mieczysław Orłowski – prowadził sprawy kadrowe
Wilhelmina Augustyn – inspektor ds. obronności
Kazimierz Boczar – radca prawny  
Janusz Sawicki – inspektor BHP
Władysław Leń – inspektor P/Poż
Krzysztof Trześniowski – kierownik Działu Technicznego
Zdzisław Garbiński – referent zaopatrzenia
Eugeniusz Kotula – referent zaopatrzenia
Stanisława Tapa – księgowa
Jadwiga Gosztyła – księgowa
Halina Szmyd – księgowa
Irena Kobylakiewicz- statystyk, Dział Organizacji i Nadzoru
Janina Tutak – statystyk, Dział Organizacji i Nadzoru
Ewa Zarych – statystyk, Dział Organizacji i Nadzoru
Bogusława Rogowska – st. referent Sekcja Gospodarcza
Wojciech Szmigiel – pracownik sekcji technicznej
Edward Hydzik – prac. gosp.
Tadeusz Kij- pracownik Sekcji Remontowo – Budowlanej
Józef Błachut – pracownik Sekcji Technicznej
Wojciech Fiejdasz – pracownik  warsztatu medycznego
Stanisława Pilawska – pracownik Kuchni
Małgorzata Garbińska – pracownik  Kuchni
Barbara Czuba – pracownik  Baru
Janusz Mendyka – portier
Ryszarda Wojtkowska – Kierownik Pralni

Listopad to szczególny miesiąc, szczególny czas, kiedy bardziej skłaniamy nasze myśli ku Tym  którzy odeszli…
Przywołujemy wspomnienia o nich inaczej niż zwykle. Pamiętamy o bliskich, przyjaciołach, sąsiadach. Chcemy także wspomnieć pracowników naszego szpitala, których nie ma już wśród nas.  Bez nich szpital byłby zupełnie inny. Czerpiemy z ich dokonań i mądrości, doceniamy  wysiłek i zaangażowanie. Ich życie i praca odcisnęła wyraźny ślad w historii szpitala.  Mając na uwadze ponad 70 lat istnienia placówki, można śmiało stwierdzić, że dokonała się swoista sztafeta pokoleniowa pracowników.