Kategoria: Aktualności

Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października obchodzony jest  Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, a cały październik uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi.…

Akcja protestacyjna diagnostów medycznych

Trwa ogólnopolska akcja protestacyjna pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, w związku  z..powyższym Laboratorium Centralne Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie będzie pracowało w…

Breast Cancer Unit

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny uruchamił szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia nowotworów piersi w ramach Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób…

Nowy Akcelerator

03 września (wtorek) w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Pani Józefa Szczurek-Żelazko Wiceminister Zdrowia podpisała umowę, na podstawie której Szpital otrzyma…

Nowoczesny system rejestracji

Rejestracja w brzozowskim szpitalu będzie szybka i sprawna, a to dlatego, że uruchomiona została nowoczesna centrala telefoniczna – CALL CENTER.…

Nowy sprzęt dla radioterapii

Podpisanie umowy na zakup  sprzętu w ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w zakresie zakupu…