Ze smutkiem zawiadamiamy

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci  Śp. Marioli Rakoczy, lekarza pediatry,  wieloletniego pracownika Oddziału Dziecięcego naszego Szpitala. 

Najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny.

                                                             

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”
                    Ks. Jan Twardowski