Zasady przyjęć planowych w dobie epidemii COVID-19

Szanowni Państwo!
W związku z dużą ilością zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce, wprowadzamy nowe zasady przyjęć planowych do szpitala.
Każdy pacjent zgłaszający się do przyjęcia planowego będzie przed przyjęciem poddany bezpłatnemu szybkiemu badaniu w kierunku COVID-19 z wykorzystaniem testu antygenowego.
W związku z tym, zmianie ulegają godziny przyjęć planowych do szpitala.
Przyjęcia planowe będą się odbywać:
 • od poniedziałku do piątku – w godzinach 08:00 – 11:00
 • soboty – brak
 • niedziele – w godzinach 08:00 – 10:00
Pacjenci zgłaszający się do szpitala poza wyznaczonymi godzinami będą proszeni o stawienie się do przyjęcia w wyznaczonych godzinach następnego dnia roboczego.

Zasada ta nie dotyczy dzieci oraz pacjentów posiadających aktualny ujemny wynik testu na COVID-19 nie starszy niż 48 godzin.Powyższe godziny przyjęć dotyczą następujących Oddziałów Szpitala:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej,
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej,
 • Oddział Radioterapii,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii,
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
 • Oddział Kardiologiczny,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej,
 • Oddział Ortopedii Onkologicznej,
 • Oddział Medycyny Paliatywnej – wymagany wynik ujemny testu RT-PCR nie starszy niż 6 dni (na podstawie odrębnych przepisów).
 • Pracownia Endoskopii

Badania te dotyczą pacjentów zgłszających się do przyjęcia na Oddziały Szpitala.

Pacjenci Onkologiczni – (Onkologia Kliniczna – chemioterapia i Hematologia Onkologiczna) – zgłaszają się do budynku H, gdzie będą wykonywane testy antygenowe w gdzinach 8:00 – 10:00.

POWYŻSZE ZASDY NIE DOTYCZĄ PACJENTÓW PORADNI (ZA WYJĄTKIEM PORADNI CHEMIOTERAPII I HEMATOLOGII).
Pacjenci zgłaszający się do poradnii specjalistycznych nie będą poddawani badaniu przesiewowemu – prosimy o stawianie się zgodnie z wyznaczoną godziną.
Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa z wykorzystaniem maseczki!