Zapisy na szczepienia COVID – personel medyczny

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza jest szpitalem węzłowym w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.  Oznacza to, że w naszym szpitalu wykonywane będą bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19.

Harmonogram szczepień ustalony jest przez Ministerstwo Zdrowia, szczepienia będą wykonywane dla kolejnych grup ludności zgodnie z harmonogramem przyjętym dla całej Polski.W pierwszym etapie szczepieni będą pracownicy ochrony zdrowia (medyczni i niemedyczni). Dotyczy to m.in. pracowników podmiotów leczniczych (w tym praktyk zawodowych) oraz aptek ogólnodostępnych.

Prowadzone w ten sposób zapisy nie dotyczą szczepienia ogółu ludności – informacja dla pacjentów
Zgodnie z zasadami Narodowego Programu Szczepień – personel medyczny w etapie 0 powinien zakończyć szczepienia do 31.01.2021.
Zgłoszenia na wzorach wskazanych poniżej prosimy przesyłać na adres:
Dla bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o zaszyfrowanie plików darmowym oprogramowaniem 7zip.
Hasło prosimy przesłać odrębną wiadomością.
PROSIMY WYPEŁNIĆ PLIK FORMULARZA ZGŁOSZENIA (EXCEL) NA KOMPUTERZE. PROSIMY NIE WYSYŁAĆ SKANÓW CZY ZDJĘĆ LISTY CHĘTNYCH.
Państwa zgłoszenia zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem platformy internetowej. W następnej kolejności system P1 wystawi e-skierowania na szczepienia i zostaną wyznaczone terminy szczepień. Data szczepienia powinna zostać Państwu wyznaczona za pośrednictwem IKP.