Z satysfakcją o certyfikatach

 

Z satysfakcją informujemy o uzyskaniu przez Szpital Certyfikatu Akredytacyjnego
oraz Certyfikatu ISO 9001:2015

 

 

 

 

Uzyskanie akredytacji to rezultat wysiłku, starań  i zaangażowania całej załogi i podejmowanych na bieżąco działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług. Wdrażanie procedur wraz z ich bieżącym udoskonalaniem  jakościowym w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szpitala przyniosło wymierny efekt w postaci Certyfikatu Akredytacyjnego.  
Zarówno uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego jak i  Certyfikatu ISO potwierdza  obranie właściwego kierunku rozwoju Szpitala. Certyfikat ISO 9001:2015 spełnia wymagania normy do świadczenia usług diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.

Nasz Szpital znalazł się w grupie szpitali akredytowanych na okres 3 lat.
https://www.cmj.org.pl/news.php?dzial=akr&lm=akr&id=869