Wysokiej klasy sprzęt i aparatura medyczna w naszym szpitalu.

W czwartym kwartale ubiegłego roku została zawarta umowa pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego, a powiatem brzozowskim na realizację projektu pt. „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” o wartości blisko 10,5 mln złotych.
Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz wkładu własnego, szpital został doposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, z czego około 30 % wartości projektu to wymiana aparatury i sprzętu wyeksploatowanego na nowy.
Ogólna wartość projektu: 10.468.030,00 PLN z tego 8.895.700,36 PLN dofinansowanie RPO ( 85 %).
W chwili obecnej szpital znajduje się w końcowym etapie realizacji zakupów aparatury i sprzętu. Trwa montaż oraz szkolenia personelu medycznego.
– Kompletne wyposażenie Centralnej Sterylizatorni (myjnie-dezynfektory, sterylizatory parowe i plazmowe). Wprowadzenie systemu sterylizacji plazmowej stawia nasz szpital, jako pioniera tej metody w Polsce.
– Oprócz zestawów do zabiegów laparoskopowych, lamp operacyjnych, aparatów do znieczulania, stołów operacyjnych, Blok Operacyjny został wyposażony w unikatowy i wyjątkowy w skali kraju zestaw do chemioterapii dootrzewnowej perfuzyjnej HIPEC.
Dzięki dotacji mogliśmy zakupić sprzęt na wyposażenie piątej sali operacyjnej przeznaczonej na tzw. „szybkie” zabiegi onkologiczne oraz wyposażenie sali do zabiegów ECPW.
Nowy sprzęt otrzymał również Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Neonatologii, Oddział Hematologii Onkologicznej z Pododdziałem Transplantologii.