Wizyta Pana Stanisława Kruczka

W ubiegłem tygodniu Szpital nasz wizytował Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego wspólnie ze Starostą Brzozowskim Panem Zdzisławem Szmydem , Wicestarostą Panem Jackiem Adamskim i Członkiem Zarządu Powiatu Panem Wiesławem Marchlem. Była to okazja do zaprezentowania jednostek organizacyjnych szpitala, zaplecza diagnostycznego, nowych rozwiązań organizacyjnych aktualnie wprowadzanych oraz do omówienia problemów i potrzeb związanych z funkcjonowaniem szpitala.