Ważne informacje dla pacjentów i odwiedzających

Na podstawie Decyzji Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 5.03.2020 roku, stosownie do rozporządzenia z dnia 27 lutego 2020 roku Ministra Zdrowia w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi
 
został wprowadzony z dniem 09.03.2020 roku  Z A K A Z  odwiedzin w oddziałach szpitalnych do   o d w o ł a n i a

oraz zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania szpitala.

***

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora, z dniem 13.03.2020r.  WEJŚCIA  do szpitala zostają zamknięte z wyjatkiem trzech wejść zlokalizowanych w pawilonie „C”- wejście główne, pawilonie”A” (wejście od strony Laboratorium) oraz w pawilonie „H” przy czym: 

Wejścia do szpitala monitorowane są przez wyznaczonych pracowników Szpitala.
W dni powszednie w godzinach 7.25-15.00 czynne są wejścia w pawilonie”C”,”A”i „H”, natomiast w godz. 15.00-22.00 i w  dni wolne od pracy czynne jest wyłącznie  wejście główne do szpitala (pawilonC).
INFORMACJA DLA PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM  SIĘ WIRUSA SARS-Co-V2

Od dnia 13.03.2020 wejście do szpitala możliwe jest tylko przez wyznaczone wejścia – pawilony A, C, H.

DO SZPITALA WEJŚĆ MOGĄ WYŁĄCZNIE PACJENCI.

W przypadku konieczności – pacjentowi towarzyszyć może 1 opiekun       (dotyczy np. osób niepełnoletnich, niepełnosprawnych, starszych)
 
Zasady wejścia pacjentów i opiekunów do Szpitala:
  • Pacjenci z objawami przeziębienia, którzy mogli mieć kontakt z chorymi lub nosicielami koronawirusa, powinni się zgłaszać do szpitala posiadającego oddział zakaźny (najbliższy: Sanok). Wyłącznie w  pilnych przypadkach (zagrożenie życia) na SOR.
  • Przy wejściu i wyjściu ze szpitala obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
Pacjentom szpitala można przekazywać:
  • Pokarmy suche, tylko w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach
  • Napoje – tylko w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach
  • Środki czystości
  • Czystą, suchą bieliznę i ubrania
Podpisane paczki mogą zostać pozostawione pracownikowi przy wejściu głównym do szpitala (pawilon C). Zostaną one przekazane pacjentowi. Aby ułatwić prawidłowe przekazanie paczki, prosimy ją opisać Imieniem i Nazwiskiem Pacjenta oraz nazwą Oddziału.
Nie będą przyjmowane paczki zawierające:
  • Owoce,
  • Przetwory domowe (nawet w słoikach),
  • Ciasta, pieczywo,
  • Napoje nie będące w firmowych opakowaniach
PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ – WPROWADZONE OGRANICZENIA MAJĄ NA CELU DOBRO TWOJE I INNYCH OSÓB