VIII Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa – Sanok, 18-20.05.2023 r.

Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Onkologicznej Konferencji Naukowej pn. „Choroby nowotworowe wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia i nauki”, która odbędzie się w dniach 18-20 maja 2023 r. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Chcemy nadmienić, że nasz Szpital jest współorganizatorem.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji pacjentów z chorobą nowotworową, a także zacieśnienie współpracy dotyczącej interdyscyplinarnej opieki onkologicznej pomiędzy naukowcami i praktykami z Polski oraz z zagranicy.

Tegoroczne obrady odbywać się będą wokół następujących obszarów tematycznych: 

  • Epidemiologia chorób nowotworowych
  • Organizacja opieki onkologicznej w Polsce i na świecie
  • Czynniki ryzyka i profilaktyka chorób nowotworowych
  • Diagnostyka, leczenie chorób nowotworowych i opieka nad chorymi onkologicznie
  • Rehabilitacja pacjentów na różnych etapach choroby nowotworowej
  • Niepełnosprawność w następstwie chorób nowotworowych
  • Postępowanie w stanach nagłych w przebiegu chorób nowotworowych
  • Zarządzanie i finansowanie w zakresie onkologii
  • Psychoonkologia, etyka i wsparcie chorych na nowotwory
  • Varia

W ramach Konferencji odbędzie się również sesja dedykowana dla studentów, przedstawicieli kół naukowych, szkół doktorskich z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo  na stronie Konferencji:

https://up-sanok.edu.pl/konferencjaonkologiczna