„Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Certyfikat dla Szpitala w Brzozowie
„Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Obecną sytuację w służbie zdrowia zdominowała  pandemia koronawirusa. Chociaż większość działań nacechowanych jest troską o zdrowie i życie pacjentów zakażonych COVID oraz bezpieczeństwem  chorych z innymi schorzeniami,  to w szpitalu nie ustaje  walka o zdrowie i życie pozostałych pacjentów. Wypracowywane są metody i działania mające na celu  podnoszenie jakości świadczonych usług. W cieniu pandemii mamy również sukcesy na innym polu. Szpital przeszedł pozytywną weryfikację dokonaną przez Radę ekspertów programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” i otrzymał Certyfikat w tym zakresie. Organizatorem programu weryfikacji i certyfikacji żywienia klinicznego jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Certyfikat potwierdza przestrzeganie przez szpital najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwości zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki. Szpital dokonuje rzetelnej i regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz udostępnia leczenie żywieniowe dla pacjentów ze wskazaniami.

Uroczyste wręczenie  Certyfikatu oraz odebranie gratulacji odbyło się w wersji on-line 21 października br.

W  programie wzięły udział 64 ośrodki medyczne z całej Polski. Rada ekspertów, po przeprowadzeniu weryfikacji i oceny przyznała Certyfikat 27 placówkom.  Jesteśmy jednym z dwóch szpitali w naszym województwie, które otrzymały to wyróżnienie.