Światowy Dzień Chorego

 

11 lutego – Światowy Dzień Chorego.

Święto zostało ustanowione przez Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku.

 

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi świata na potrzeby wszystkich chorych, konieczność zapewnienia im jak najlepszej opieki oraz uwrażliwienie społeczeństwa na wartość ludzkiego życia.

Z powodu współczesnego trybu życia codziennego, zapominamy jak ważne jest nasze zdrowie. Często zaczynamy to sobie uświadamiać w chwili, gdy zdrowie zaczyna szwankować.

Dlatego też z okazji Światowego Dnia Chorego warto przypomnieć o potrzebie konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu o stosowaniu wczesnej diagnostyki, profilaktyki i terapii.

Każda choroba zdiagnozowana we wczesnym stadium rozwoju jest możliwa do pokonania.