Różowy październik

Zbliża się miesiąc październik – miesiąc świadomości raka piersi, nazywany także różowym październikiem od symbolu walki z rakiem piersi jakim jest
różowa wstążeczka.

Ważnym jest aby takie dni oddziaływały na świadomość i zarazem przypominały  o istocie problemu, skłaniały do działania. Stanowiły impuls do mobilizacji  w zapobieganiu występowania nowotworów piersi  poprzez wykonywanie badań przesiewowych będących najważniejszym ogniwem  w walce  z rakiem (diagnostyka).
Obecnie w coraz większej liczbie przypadków wczesne wykrycie raka piersi pozwala na całkowite wyleczenie. Trzeba pamiętać, że pierwszym najważniejszym krokiem jest  regularne wykonywanie badań profilaktycznych – diagnostycznych piersi, (takich jak mammografia, USG oraz – co najważniejsze – samobadanie piersi). Należy zwrócić uwagę, iż właściwa profilaktyka oraz szybkie wykrycie raka piersi może uratować życie – świadomość tego to bardzo istotny, jeśli nie zasadniczy element walki z rakiem.
Według danych największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat, dlatego osoby w tej grupie wiekowej powinny wykonywać mammografię co dwa lata. Współcześnie obserwuje się coraz większą zachorowalność na raka piersi, który jest jednym z najczęściej występujących złośliwych nowotworów wśród kobiet.
W Polsce powstała sieć placówek  diagnostyki i leczenia chorób piersi określana mianem Breast Cancer Unit (BCU).
W naszym szpitalu od września 2019 roku rozpoczęła działalność taka placówka.

 

„Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Breast Cancer Unit  (BCU) jest zespołem pracowni i poradni specjalistycznych, zajmujących się szybką, kompleksową diagnostyką chorób piersi oraz wielospecjalistycznym, skoordynowanym leczeniem  nowotworów złośliwych piersi jak i zmian łagodnych, także profilaktyką i monitorowaniem pacjentek po przebytym leczeniu. Celem BCU jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania pacjentki na pierwszą wizytę (do 5 dni) jak i czasu od zgłoszenia do poradni, do postawienia ostatecznego rozpoznania (do 14 dni) oraz włączenia leczenia.”   

http://www.szpital-brzozow.pl/breast-cancer-unit

 

 
„Rak piersi to choroba, w której  wybór  odpowiedniego leczenia zależy od wielu czynników rokowniczych i predykcyjnych. Najważniejsze z nich to stopień zaawansowania klinicznego, obecność przerzutów, typ histologiczny, podtyp biologiczny czy wyniki badań molekularnych”. (…)
„Wczesne podjęcie skutecznego leczenia zanim choroba się rozprzestrzeni może zapobiec jej nawrotom i potencjalnemu postępowi do nieuleczalnego stadium. Poza tym we wczesnym stadium szanse na całkowite wyleczenie są największe, takie pacjentki powinny mieć dostęp do najskuteczniejszych opcji terapeutycznych. (…). Skuteczna terapia ogranicza także negatywne konsekwencje psychiczne, jakie niesie za sobą choroba nowotworowa dla chorych i ich rodzin.”
„Kobietom, które usłyszały diagnozę „rak piersi” towarzyszy wiele emocji i pytań. To trudny moment, bo kobieta z uporządkowanego życia zostaje rzucona na głęboką wodę i musi stawić czoła tej nowej, nieznanej sytuacji. Zastanawia się, co dalej, jak będzie wyglądać jej leczenie i jaki skutek przyniesie, jak choroba wpłynie na jej rodzinę i bliskich. Często kobiety zaraz po diagnozie czują się osamotnione i pozostawione same sobie. Niestety wciąż mówi się za mało o pierwszym etapie, z którymi muszą się zmagać kobiety z nowotworem-zaraz po diagnozie.”
 

” Wylecz raka”   https://www.zwrotnikraka.pl/?p=5138
 
https://www.zwrotnikraka.pl/zaawansowany-rak-piersi-kampania/