“RÓŻOWY PAŹDZIERNIK”

 

Różowy Październik”

 

Miesiąc październik – nazywany także różowym październikiem od symbolu walki z rakiem piersi jakim jest różowa wstążeczka, od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi.

 

Ważnym jest aby takie dni oddziaływały na świadomość i zarazem przypominały  o istocie problemu, skłaniały do działania. Stanowiły impuls do mobilizacji  w zapobieganiu występowania nowotworów piersi  poprzez wykonywanie badań przesiewowych będących najważniejszym ogniwem  w walce  z rakiem (diagnostyka).

Obecnie w coraz większej liczbie przypadków wczesne wykrycie raka piersi pozwala na całkowite wyleczenie. Trzeba pamiętać, że pierwszym najważniejszym krokiem jest  regularne wykonywanie badań profilaktycznych – diagnostycznych piersi, (takich jak mammografia, USG oraz – co najważniejsze – samobadanie piersi). Należy zwrócić uwagę, iż właściwa profilaktyka oraz szybkie wykrycie raka piersi może uratować życie – świadomość tego to bardzo istotny, jeśli nie zasadniczy element walki z rakiem.

Czynniki rozwoju raka piersi są bardzo złożone m.in. można do nich zaliczyć:

  • występowanie choroby w rodzinie,
  • wczesny wiek pierwszej miesiączki,
  • późny pierwszy poród,
  • późna menopauza,
  • antykoncepcja i hormonalna terapia zastępcza,
  • wiek powyżej 50 roku życia,
  • niezdrowy tryb życia, dieta bogata w tłuszcze nasycone, brak aktywności fizycznej,

Według danych największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat, dlatego osoby w tej grupie wiekowej powinny wykonywać mammografię co dwa lata. Rak piersi,  jest jednym z najczęściej występujących złośliwych nowotworów wśród kobiet.

 

W Polsce powstała sieć placówek  diagnostyki i leczenia chorób piersi określana mianem Breast Cancer Unit (BCU).

W naszym szpitalu od września 2019 roku rozpoczął działalność taki Ośrodek, a jego celem jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania pacjentki na pierwsza wizytę (do 5 dni) i postawienia ostatecznego rozpoznania (14 dni) oraz jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Pacjentki  w naszym Ośrodku mogą liczyć na kompleksową szybką pomoc – w jednym miejscu – od pierwszych badań, przez zabieg, radioterapię i chemioterapię, po pomoc psychologiczną, chirurgię plastyczną po ewentualnej mastektomii i rehabilitację.

https://szpital-brzozow.pl/breast-cancer-unit

***

 

“RÓŻOWY PAŹDZIERNIK – MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI RAKA PIERSI” Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%), a chore na raka piersi stanowią 36% kobiet żyjących z nowotworami. Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. To choroba niejednorodna, w której wyróżniamy różne podtypy. Największą zachorowalność na raka sutka notuje się krajach uprzemysłowionych (Belgia, Dania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania). Najmniej zachorowań występuje w krajach Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Region geograficzny jest czynnikiem istotnie modyfikującym ryzyko zachorowania na raka piersi. W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet. Rak piersi występuje również u mężczyzn, choć bardzo rzadko. Szacuje się, że jeden na stop przypadków nowotworów złośliwych sutka, to właśnie rak piersi u mężczyzn. Czynniki ryzyka rozwoju choroby są złożone, jednak kluczowy wpływ wydają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety (czynniki reprodukcyjne, wiek pokwitania i przekwitania, stosowanie preparatów hormonalnych). Częstość występowania raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet przed 45 rokiem życia nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek). Czynnikiem, który znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na raka sutka, jest obecność u danej osoby mutacji genu BRCA1 lub genu BRCA2. Szacuje się, że 4-8% raków piersi może być wynikiem dziedzicznych mutacji, pozostałe przypadki są następstwem sporadycznych mutacji w komórkach somatycznych. Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi zaawansowanego nowotworu piersi ma jego diagnostyka i wczesne wykrycie (wtórna profilaktyka) oparta na regularnie przeprowadzanych badaniach mammograficznych (skrining).

ZOBACZ: Różowy październik 2023 – Miesiąc Świadomości Raka Piersi 

https://www.zwrotnikraka.pl/rozowy-pazdziernik-miesiac-swiadomosci-raka-piersi/