Podziękowanie za zakup aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej

Wyrazy podziękowania dla firm: Polikat, Polsal, Elan
za zakup 6 aparatów Hifent do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej.
Obecnie urządzenia te wykorzystywane są do walki ze skutkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
jakimi są masywne zapalenia płuc i niewydolność oddechowa, pozwalając uniknąć intubacji i wentylacji mechanicznej pacjenta. Natomiast w przyszłości będą one cennym nabytkiem zarówno na Oddziale Intensywnej Terapii jak i na Oddziale Chorób Wewnętrznych / Kardiologii pomagając personelowi medycznemu walczyć o zdrowie i życie pacjentów z niewydolnością oddechową.