Pilny komunikat dla kontrahentów! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!

K O M U N I K A T

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki  Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza informuje, iż w związku z podjęciem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie zmienił Bank obsługujący naszą jednostkę oraz numer rachunku bankowego. Od dnia 23-01-2020r. wszelkie wzajemne rozrachunki prosimy dokonywać na numer konta podany poniżej.

Bank Pekao S.A. Oddział Brzozów
Numer rachunku: 44 1240 1792 1111 0010 9617 3070

Dodatkowe informacje z tym związane można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 07 965.