Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
dnia 20.05.2019 r.
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć
Bloku Operacyjnego
Oddziału Hematologii z Pododdziałem Transplantologii Klinicznej
Oddziału Dziecięcego

oddzialowe2