Odwiedziny chorych w szpitalu

INFORMACJA
dotycząca odwiedzin w Szpitalu

 

Od 5 lipca 2021 roku zostały wznowione odwiedziny chorych przebywających w oddziałach szpitalnych z zachowaniem reżimu epidemiologicznego według poniższych zasad:

 

  • Odwiedziny chorych tylko w godzinach od 15.00-17.00

 

  • Czas odwiedzin jednej osoby do jednego pacjenta wynosi maksymalnie 15 minut.

 

  • Osoba odwiedzająca musi mieć założoną maskę ochronną i przed wejściem do oddziału musi zdezynfekować ręce.

 

  • Jednoczasowo w danej sali może przebywać jedna osoba odwiedzająca, niezależnie od liczby leżących pacjentów.