Odwiedziny chorych w szpitalu

INFORMACJA
dotycząca odwiedzin w Szpitalu 
Uwaga !

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 76/2022 z dniem 29.07.2022 roku z powodu narastającej ilości przypadków COVID-19, wprowadza się czasowy zakaz odwiedzin chorych przebywających w oddziałach szpitalnych.

W przypadku odwiedzin o charakterze ostatniego pożegnania pozostają w mocy przyjęte wcześniej zasady.   

***

Informujemy, iż od dnia 11.04.2022 roku zostają przywrócone odwiedziny pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym. 

Odwiedziny będą odbywać się według zasad o przestrzeganie, których apelujemy do bliskich, odwiedzających pacjentów. Zasady zabezpieczają chorych przed ewentualnym zakażeniem infekcjami wirusowymi. Pacjenci  mają obniżoną odporność dlatego łatwiej ulegają infekcjom, które mogą być dla nich niebezpieczne.

 

Prosimy, aby osoby z objawami infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) odłożyły odwiedziny do czasu wyzdrowienia.

Odwiedziny możliwe są codziennie
w godzinach od 14.00 – 16.00 w Oddziałach:

 • Ortopedii Onkologicznej
 • Chirurgii Ogólnej
 • Onkologii Klinicznej ”C”
 • Radioterapii
 • Kardiologii

———————————————————————————————————————–

 • Oddziale Chirurgii Onkologicznej  w godz. 13.00-17.00
 • Oddziale Paliatywnym  w godz. 12.00 – 14.00
 • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godz. 15.00 -17.00
 • Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godz. 15.00 – 16.00
 • Oddziale Dziecięcym w godz. 11.00-12.00, 15.00 –17.00
 • Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii 16.00 – 18.00

W Oddziale Onkologii Klinicznej, pacjentów przebywających powyżej 3 dni.

Codziennie w  godzinach:  1100– 1200   i   1600– 1700

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odwiedziny po uzgodnieniu z Ordynatorem, lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym Oddziału Onkologii Klinicznej B

 

W Oddziale Hematologii  w godz. 15.00 – 17.00

Bezwzględny reżim epidemiologiczny: maseczki, dezynfekcja rąk.

Jednoczasowo w danej sali chorych może przebywać jedna osoba odwiedzająca niezależnie od liczby leżących pacjentów.        

Decyzją Ordynatora, z uwagi na charakter oddziału Hematologii Onkologicznej, prowadzonego leczenia oraz częste niedobory odporności u pacjentów hematoonkologicznych odwiedziny będą możliwe po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego.

 1. Jednoczasowo pacjenta może odwiedzać jedna osoba.
 2. Czas trwania odwiedzin jednej osoby nie powinien przekraczać 15 min.
 3. Odwiedzających obowiązują obostrzenia epidemiologiczne zgodnie z aktualnym stanem prawnym (na terenie całego szpitala obowiązek noszenia maseczki).
 4. Odwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z oddziału.
 5. Swoją obecność na oddziale należy zgłosić personelowi pielęgniarskiemu.

Zasady nie dotyczą  sytuacji o charakterze ostatniego pożegnania, jak również realizacji prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.