Oddział Ginekologiczno-Położniczy (Odcinek Ginekologiczny) i Oddział Chirurgii Ogólnej w nowej odsłonie

Odcinek Ginekologiczny  – w nowej odsłonie.

 Przecięcie wstęgi


Oddział Chirurgii Ogólnej – w nowej odsłonie (po remoncie).

Przecięcie wstęgi

      

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brzozowie