Oddział dla pacjentów z zakażeniem SARS CoV2

 

 

Zgodnie z Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.11.2021r. w naszym szpitalu został utworzony oddział dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2.

Obecnie szpital dysponuje:

– 5 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2
– 15 łóżkami dla dorosłych pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,  w tym 3 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia   tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
– 3 łóżkami dla dzieci.

Kontakt z oddziałem dla dorosłych –  tel. 13 43 09 705, 13 43 09 707

– telefon do kontaktu z pacjentem oddziału – 724 228 296

Kontakt z oddziałem dla dzieci  tel. 13 43 09 601, 13 43 09 603