Oddział dla pacjentów z zakażeniem SARS CoV2

 

Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.03.2022, szpital realizuje świadczenia  opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 31 marca  2022 roku.

Z dniem 01. 04. 2022, Oddział dla pacjentów z zakażeniem SARS CoV2 przestaje funkcjonować. 

——————————————————————————————————————————————————————————————–_________________

Zgodnie z Decyzją  Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.02.2022 została zmniejszona liczba łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-Cov-2.

Obecnie szpital dysponuje :

  • 2 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2, 
  • 10 łóżkami dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,  
  •  3 łóżkami intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
  • Kontakt z oddziałem: tel. 13 43 09 705, 13 43 09 707

    – telefon do kontaktu z pacjentem oddziału – 724 228 296

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Zgodnie z Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.11.2021r. w naszym szpitalu został utworzony oddział dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2.

Obecnie szpital dysponuje:

– 5 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2
– 15 łóżkami dla dorosłych pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,  w tym 3 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia   tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
– 3 łóżkami dla dzieci.

Kontakt z oddziałem dla dorosłych –  tel. 13 43 09 705, 13 43 09 707

– telefon do kontaktu z pacjentem oddziału – 724 228 296

Kontakt z oddziałem dla dzieci  tel. 13 43 09 601, 13 43 09 603