„Odczaruj Ból w Bieszczadach”

Zaproszenie

na

I BIESZCZADZKIE  SPOTKANIE Z MEDYCYNĄ BÓLU