Modernizacja kotłowni i termomodernizacja pawilonów F i G stała się faktem.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F i G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. Bronisława Markiewicza” uzyskał pozytywną ocenę i 29 października 2018r. została podpisana umowa pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego, a szpitalem na jego realizację. Wartość projektu: 4.198.311,83 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO – 3.467.313,64 zł wkład własny –  730.998,19 zł. Rozpoczęcie realizacji planowane jest  w pierwszym kwartale 2019 roku.
W chwili obecnej dobiega końca realizacja projektu „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego”, który obejmuje zakupy nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego (wymiana, doposażenie).
Projekty te uzyskały bardzo wysoką ocenę, czego efektem jest przyznanie środków z RPO na ich realizację w kwocie ponad 12 mln zł. Są one wynikiem pracy i osobistego zaangażowania poprzedniego dyrektora Pana Antoniego Kolbucha w proces przygotowywania i opracowywania dokumentacji.

Relacja  filmowa  z podpisania umowy :  link