MBA-Master of Business Administration

 

 

Master of Business Administration (MBA)  to jedne z najbardziej prestiżowych studiów – ich ukończenie jest potwierdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania kierowniczych i menedżerskich stanowisk, często są traktowane jako naturalny krok w rozwoju kariery menedżerskiej. To kształtowanie postawy lidera. To ogrom wiedzy nie tylko z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętnego kierowania zespołem a także rozwój osobisty, umożliwiający podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych.”

W  ostatnich dniach, w przekazach  medialnych, do  opinii  publicznej docierają informacje  o nieprawidłowościach związanych z uzyskiwaniem dyplomów MBA menedżerów ochrony zdrowia wydawanych przez Collegium Humanum.

Poniżej prezentujemy skany dyplomów MBA, potwierdzających kwalifikacje kadry kierowniczej naszej placówki,  uzyskane na uznanych uczelniach.