Laboratorium Centralne Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie z roczną oceną – BARDZO DOBRY

W 2018 roku Laboratorium Centralne brało udział w Ogólnopolskim Programie zewnętrznej Oceny
prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Gratulacje i wyrazy uznania dla kierownictwa i całego personelu Laboratorium.