Konferencja Naukowo Szkoleniowa

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem odwołujemy konferencję.
Konferencja odbędzie sie w okresie jesiennym.
O nowym terminie poinformujemy!
” Kompleksowa Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”

z okazji  uroczystego otwarcia
Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi
Szpitala Specjalistycznego

 Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego
im. Ks. B. Markiewicza
24 kwietnia 2020 roku

Miejsce Konferencji: 36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 53 – sala bankietowa Hotelu “ALTA”

SESJA I
pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej
lek. med. Roberta Miazgi
dedykowana lekarzom i pielęgniarkom POZ oraz..Poradni Specjalistycznych

09:00 – 09:15
otwarcie konferencji
09:15 – 09:30 „Breast Cancer Unit – organizacja i zakres działalności”
– lek. med. Józef Gancarz
09:30 – 10:00 „Metody diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób piersi”
– lek. med. Justyna Filipowska
10:00 – 10:15 przerwa kawowa
10:15 – 10:45 „Zarys postępowania onkologicznego w leczeniu raka piersi”
– lek. med. Dariusz Sawka
10:45 – 11:05 “Postępy w diagnostyce i leczeniu dziedzicznego raka piersi i jajnika”.– prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald
11:05 – 11:20 przerwa kawowa
11:20 – 11:40 „Leczenie wspomagające i opieka paliatywna u chorych na raka piersi”
– lek. med. Krzysztof Tlałka
11:40 – 12:00 „Wieloaspektowy wymiar opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z rakiem piersi”
– dr n. o zdrowiu Jolanta Sawicka
WYKŁAD RÓWNOLEGŁY-NIEZALEŻNY dedykowany lekarzom onkologom 
– Hotel “ALTA” ul. 3 Maja 70 (sala nad sklepem)
11:15 – 11:45
„Wybrane aspekty leczenia skojarzonego czerniaka”
– dr n. med. Marek Ziobro
(Sponsor wykładu Firma Novartis)
12:00 – 12:45 lunch, dyskusja
SESJA II
pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Onkologii Klinicznej
prof. dr hab. n. med. Bożenny Karczmarek-Borowskiej
dedykowana lekarzom onkologom    
13:00 – 13:10 rozpoczęcie II sesji naukowej
13:10 – 13:30 „Nowoczesne metody diagnostyki raka piersi”
– dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska, prof. UR
13:30 – 13:50 “Zastosowanie spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) w diagnostyce histopatologicznej i poszukiwaniu markerów monitorowania leczenia raka piersi.”
– dr hab. n. med. Ewa Kaznowska
13:50 – 14:10
„Morfologiczne i immunohistochemiczne cechy podścieliska guza w szacowaniu ryzyka progresji u..chorych na raka piersi” –
dr hab. n. med. Joanna Niemiec, prof. UR
14:10 – 14:25 przerwa kawowa
14:25 – 14:40
​„Kwalifikacja do leczenia inhibitorami CDK4/6 w kontekście programu lekowego B9” 
– dr n. med. Michał Jarząb
( sponsor wykładu firma Pfizer)
14:40 – 14:55
„Praktyczne aspekty terapii inhibitorami CDK4/6”
– dr n. med. Joanna Streb
(Sponsor wykładu Firma Novartis)
14:55 – 15:20 „Leczenie chirurgiczne raka piersi”
– 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki
15:20 – 15:35 przerwa kawowa
15:35 – 15:55 „Chirurgia plastyczna w zespole Breast Unit- znane problemy, nowe możliwości ”
– dr n. med. Piotr Drozdowski, FEBOPRAS, specjalista chirurgii plastycznej
15:55 – 16:15
„Leczenie HER2+ raka piersi – teraźniejszość i przyszłość”
– prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski
16:15 – 16:35 „Brachyterapia w leczeniu raka piersi”
– dr n. med. Jarosław Łyczek
16:35 – 16:50 przerwa kawowa
16:50 – 17:10 „Radioterapia w leczeniu raka piersi”
– lek. med. Aleksander Bożek
17:10 – 17:30 „Rehabilitacja kobiet po leczeniu raka piersi”
– dr n. o zdrowiu Monika Myćka
17:30 – 17:45 dyskusja, zakończenie konferencji

19.00 kolacja

W trakcie konferencji odbywać się będzie sesja plakatowa dotycząca diagnostyki i leczenia raka piersi.
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie stanowisk do godz. 9.00.
Zgłoszenie udziału w sesji plakatowej w zakładce “Rejestracja”

– Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

– Udział w Konferencji jest bezpłatny.
– Noclegi we własnym zakresie (hotel AltaI i Alta II – tel. 13 43 40 166)

Rejestracja uczestników konferencji od 2 marca 2020r. do 15 kwietnia 2020r.