Poradnia Okulistyczna – informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2024r. Indywidualna Praktyka Okulistyczna Pani Ewy Frydrych pod adresem

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 16 nie będzie świadczyć usług.

Gabinet świadczy usługi tylko prywatnie pod adresem 36-213 Haczów 810.

Kserokopie dokumentów dla pacjentów dostępne będą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 

tel. 795 794 277.