Informacja dla Pracowników dot. ZFŚS – zmiana konta bankowego

Informacja dla Pracowników oraz byłych Pracowników Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, dokonujących wpłat z tytułu rozrachunków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego. Wpaty należy dokonywać na konto:

Pekao S.A. Oddział Brzozów
Nr rachunku  18 1240 1792 1111 0010 9617 3344