Informacja dla pacjentów Laboratorium Centralnego i Mikrobiologicznego

Szanowni Pacjenci !

W związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2, nie będą pobierane wymazy z górnych dróg odechowych w  Laboratorium Mikrobiologicznym – do odwołania

Zasady bezpieczeństwa w Laboratorium Centralnym 

Prosimy o zapoznanie się  i stosowanie poniższych zasad bezpiecznego pobierania materiału w Laboratorium Centralnym, które obowiązują od 12.05.2020r. Zostały one wprowadzone w trosce o zdrowie Państwa jak i zdrowie Pracowników.
 
W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Laboratorium Centralnym obowiązują zasady wynikające z przepisów ogólnych oraz szczegółowe rozwiązania będące procedurami specyficznymi dla funkcjonowania Laboratorium Centralnego w strukturze Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

Laboratorium Centralne odpowiada za 2 punkty pobrań:

  • Pierwszy punkt  pobrań w Laboratorium Centralnym Szpitala – pawilon K
–  przeznaczony  dla pacjentów poradni specjalistycznych (z wyłączeniem Poradni K) oraz pacjentów prywatnych (oprócz prywatnych pacjentek  ciężarnych)
        czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-11.00
 
  • Drugi  punkt pobrań przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – pawilon F
  przeznaczony dla pacjentek Poradni K oraz prywatnych pacjentek ciężarnych,
       czynny w poniedziałek, środę i piątek 
 
Zasady ogólne postępowania dla pacjentów  i personelu Laboratorium Centralnego:

Pacjenci zaopatrzeni w indywidualne maseczki oczekują na zewnątrz budynku zachowując odległość co najmniej 2 m.

  1. Pacjenci wchodzący do poczekalni poddawani są pomiarowi temperatury ciała, dezynfekują ręce dostępnym w Laboratorium  środkiem dezynfekcyjnym  oraz wypełniają obowiązkową ankietę.
  2. W poczekalni oczekuje maksymalnie 6 osób z zachowaniem odległości co najmniej 2m.
  3. Podczas pobierania krwi personel medyczny wyposażony jest w środki ochrony osobistej tj. maski, przyłbice ochronne, fartuch barierowy oraz rękawiczki jednorazowe.
  4. Nie należy zgłaszać się bezpośrednio do punktu pobrań w czasie trwania infekcji, z objawami kataru, kaszlu czy podwyższonej temperatury.
  5. Wyniki badań laboratoryjnych dla poradni specjalistycznych odbierane są przez upoważniony personel danej poradni  zaś wyniki badań wszystkich  pacjentów prywatnych odbierane są w Laboratorium Centralnym – pawilon K.